Ali AKGÜN

Hasan el Benna - III

Ali AKGÜN

Benna amacını ve yolunu şöyle izah etmektedir: ‘Ben insanın hedef alması gereken en büyük gayesinin ve sağlayacağı en büyük yararın, Allah’ın rızasını kazanmak, bundan dolayı da Allah’ın kendisini himayesine almak, onu kendi ünsiyetiyle teselli etmek ve azabından korumak olduğuna inanıyorum.’ Bu gayeyi hedef alan bir kimse ise bir yol ayrımı ile karşı karşıya gelir. Bu yolların her birisinin ayrı hususiyetleri vardır. Bunlardan hangisini dilerse onu seçer.

‘Birincisi, ihlas, amel, iyi veya kötü olsun, yaratılmışların herhangi bir şeyiyle ilgilenmekten kalbi alıkoymak şeklinde özetlenebilecek olan tasavvuf yolu. Bu yol daha yakın ve birtakım tehlikelerden daha uzak olan bir yoldur. 

İkincisi, eğitim ve irşat yolu. Bu yol ihlas ve amel noktalarında birincisiyle birleşiyor ise de insanlarla beraber bulunmak, onların durumlarını tetkik etmek, toplu bulundukları yerlere katılmak ve hastalıklarına deva olacak ilaçları vermek noktasında ondan ayrılmaktadır. Bu yol Allah katında daha şerefli ve daha üstündür. Kur’an-ı Kerim bu yola gitmeyi teşvik etmiş, Yüce Resul (sav) bu yolun faziletli olduğunu bildirmiştir. Bende de faydasının çokluğu ve faziletinin büyüklüğü nedeniyle ikincisi ağır basıyor. Çünkü ikinci yol öğrenene daha çok gereklidir. Bir şeyler anlamış kimseye daha yaraşır.’

Benna köşesine çekilip dervişane bir hayat sürebilirdi. Ama o bir toplulukla İslam davası için mücadele etmeyi tercih eder. Mısır’ın İsmailiyye şehrinde öğretmen olarak çalışırken bir yandan da bölgedeki dini durum ve sosyal şartlarla ilgilenir. Halk arasında İslami konularla ilgili bir bölünme ve ayrışma olduğunu görür. Farklı düşünceler/yaklaşımlar etrafında kümelenmeler oluşmuştur. Benna ise tüm topluma seslenmek ve bölünmeleri kaldırıp bütün grupları bir araya getirmek istemektedir. Kahvelerde konuşmalar düzenler, dersler yapar. Müslümanların ihtilaf halinde değil, dayanışma ve birlik içinde olmaları gerektiğini dile getirir. Bu gruplar ve fırkalar üstü olma anlayışı ömrü boyunca onun temel prensibi olmuştur.
 

Yazarın Diğer Yazıları