Mustafa BALABAN

Üreten Kadınların Adresi: Kadın Kooperatifleri

Mustafa BALABAN

Yaşadığımız şehirde, farklı kurum ve kuruluşların her yaş grubuna hitap eden projeleri bulunmaktadır.  Valilik bünyesinde bulunan, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen ÇİÇEK tarafından özel olarak desteklenen ve Vali Yardımcımız Ömer TEKEŞ tarafından koordine edilen projelerde bulunmaktadır. Bu projelerden biri de Kadın Kooperatifleridir. İşte bu projeyle ilgili özel söyleşimizi ilgilerinize sunuyoruz.

Dedim: Kadın Kooperatifleri deyince ne anlamalıyız?

Dedi: Kadın Kooperatifleri isminden de anlaşılacağı gibi kadınlarımızın faal ve faaliyette olduğu bir yapılanmadır. Kadınlarımızın evinde, ailesinde ve toplumda aktif olması üretimde bulunması için ortamdır. Birey olarak üretmenin hazzını, birlikte çalışmanın artısını yaşamaları için kolektif çalışma imkânıdır.

Dedim: Kadın Kooperatiflerinin amacı nedir?

Dedi: Kooperatiflerin temel amacı, ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştirmektir; hem üyelerinin refahını artırmak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kooperatiflerimiz, kadınların güçlenmesine, sosyalleşmesine ve girişimcilik ruhunu geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Dedim: Ekonomik amaçları öğrenebilir miyiz?

Dedi: Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri uygun fiyatla sunmak, ürettikleri ürünlerin pazarlanmasını ve satışını kolaylaştırmak, ortakların gelirlerini artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek, milli kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Dedim: Sosyal amaçlar nelerdir?

Dedi: Üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek, üyelerin sosyalleşmesini ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak, kadınların ve gençlerin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Sosyal ortam arayanlara alan açmaktır. Ayrıca çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır.

Dedim: Kültürel amaçlar kapsamında ne çalışmalar yapılmaktadır?

Dedi: Milli kültürü ve gelenekleri korumak ve yaşatmak, el sanatları ve yöresel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını teşvik etmek, kültürel etkinlikler düzenlemek ve sanatsal faaliyetlere destek olmaktır. Her şeyin teknik ve sentetik olduğu bir dönemde doğalı, doğallığı yakalamak ve yaymaktır.

Dedim: Kayseri'deki Kadın Kooperatiflerini sayısı nedir ve hangi alanlarda çalışmalar yapmaktadır?

Dedi: Kayseri'de faaliyet gösteren ve gıda, tekstil, el sanatları ve tarım gibi çeşitli alanlarda üretim yapan 43 Kadın Kooperatifimiz vardır. 600'dan fazla üyemiz vardır. Bu yapılarla 400'dan fazla kadına istihdam imkânı sunulmaktadır.

Dedim: Pekâlâ üyelerin gelişimleri için ne gibi hizmetler verilmektedir?

Dedi: Ürün Pazarlama, Eğitim ve Kapasite Geliştirme, Sosyal destektir.

Dedim:  Kayseri'deki Kadın Kooperatiflerine kimler üye olabilir?

Dedi: Kayseri'deki kadın kooperatiflerine üye olmak için belirli şartlar vardır. Bu şartlar, kooperatiften kooperatife göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak şunları söyleyebilirim: Kadın olmak, Kayseri'de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, Ticaret Sicili Gazetesi'nde kayıtlı olmamak, Kooperatif tüzüğünü kabul etmek, üyelik bedelini ödemektir.

Dedim: Bu genel şartların dışında başka şartlar olabilir mi?

Dedi: Evet bazı kooperatiflerde üyelik için ek şartlar da aranabilir. Örneğin, bazı kooperatiflerde üye olmak için: Belirli bir meslekte çalışıyor olmak, belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak, belirli bir el sanatları eğitimi almış olmak gibi şartlar aranabilir. 

Dedim: Nasıl Üye Olunur?

Dedi: Kayseri'deki kadın kooperatiflerine üye olmak için ilgili kooperatifin web sitesini veya ofisini ziyaret etmeniz ve üyelik formunu doldurmanız gerekmektedir. Üyelik formunu doldurduktan sonra, kooperatifin yönetim kurulu üyelik başvurunuz değerlendirip ve sizlere geri dönüş yapmaktadır.

Dedim: Kadın Kooperatifi nasıl kurulur?

Dedi: Kadın kooperatifi kurmak için bir dizi yasal prosedür tamamlanması gerekmektedir. Bu prosedürler, 6102 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. Kooperatif Kuruluş aşamaları şu şekildedir.  1. Girişim Komitesi Oluşturma, 2. Tüzük Taslağı Hazırlama, 3. Kuruluş Genel Kurulu, 4. Kooperatif Siciline Kayıt, 5. Faaliyete Başlama

Dedim: Kooperatif Kuruluşunda dikkat edilmesi gerekenler var mı?

Dedi: Tabii k. Kooperatif kurmak için en az 7 kurucu üye gereklidir, Kurucular 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Tüzük taslağı, 6102 sayılı Kooperatifler Kanunu'na uygun olmalıdır. Kuruluş belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmalıdır. Gerekli harçlar ve masraflar ödenmelidir.

Dedim: Pekâlâ Kooperatif Kuruluşunda kimler destek alınabilir? 

Dedi: Kayseri'de kadın kooperatifi kurmak isteyen girişimciler, ilgili kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek alabilirler. Bu kurumlar ve kuruluşlar, kooperatif kuruluş aşamasında gerekli bilgi ve rehberliği sunmaktadır.

Dedim: Kayseri'deki Kadın Kooperatifleri ürünlerini nasıl pazarlamaktadırlar?

Dedi: Kayseri'deki kadın kooperatifleri, ürettikleri ürünleri çeşitli pazarlama kanalları aracılığıyla müşterilerine ulaştırmaktadır. Bu kanallardan bazıları şunlardır: Yerel Pazarlar, Fuarlar, Kendi Mağazaları, Online Platformlar, Büyük Perakende Zincirleri’nde satışlar yapılabilmektedir. Bu faaliyetler arasında broşür ve katalog hazırlama, reklam verme, tanıtım etkinlikleri düzenleme ve sosyal medya kullanımı yer almaktadır.

Dedim: Kayseri'de Kadın Kooperatifleri Kurulma Sürecinde Kimler Finansman Sağlar?

Dedi: Kayseri'de kadın kooperatifleri kurulma sürecinde çeşitli kurumlar ve kuruluşlar finansman desteği sunmaktadır. Bu kurumlar ve kuruluşlar şunlardır: Kamu Kurumları, KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı finansman desteği sunmaktadır.

Dedim: Son olarak neler söylemek istersiniz?

Dedi: Tüketen bir toplumda üreten olmak, aileye ve topluma faydalı çalışmalar yapmak hem kişiyi hem de yaşadığımız toplumu çok yönlü zenginleştirmektir. Bireysel işlerin kapsamı bellidir. Ama kolektif çalışma daha çok dayanışma ve daha çok üretim demektir. Cesaret, maharet ve metanet çalışmalarımızın uzun soluklu olmasının şifreleridir.

Dedim: Ülkemize değer kattığınız Kayserimizin tanınmasını sağladığınız ve kadınlarımızın yanında olduğunuz için teşekkür ederiz.

Dedi: Bizler de çalışmalarımızın daha çok insana ulaşmasını sağladığınız için teşekkür ederiz.

Yazarın Diğer Yazıları