Resul COŞKUN

Eşref Saati 

Resul COŞKUN

İnsanoğlu en güzel şekilde yaratılmış, izzet ve şeref sahibi kılınmıştır. İnsanın bu güzel yaratılışını devam ettirmesi de iki şarta bağlanmıştır. Bunlardan birincisi İman, ikincisi ise salih ameldir. Birincisi yani iman olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Salih amel de imanın gereğidir. 

O en güzel şekilde yaratan Allah, iman etmeyen ve salih amel işlemeyenleri ise aşağıların aşağısı olarak nitelemektedir.
İman edip salih amel işleyenleri ise kesilmek bilmeyen, devamlı olan ecirle müjdelemektedir. (Bkz. Tin Suresi)

Doğum ile başlayan insanlık serüveni hayatımızın son anına kadar imtihanlarla dolu bir şekilde devam etmektedir. Yüce Rabbimiz İman ettik demekle kurtuluş olmayacağını ve insanların imtihana tabi olacaklarını Ankebût Suresi 2 ve 3. ayetlerinde; "İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır."  buyurmak suretiyle bize bildirmiştir. 

Bize lutfedilen bu ömrün her ânı çok değerlidir. Zira bir nefes kadar uzağımızda olan ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ancak ateistlerin bile inkar edemediği bir gerçek var; her doğan ölecektir. Cuma suresi: 8. Ayet: [De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”] buyrulduğu gibi ölümden kaçış yoktur. Hatta sapasağlam kalelerde olsak da (Bkz. Nisa Suresi: 78. Ayet), sağlığımız için gerekli bütün besinleri alsak da, en kaliteli doktor denetiminde olsak da bu ömür son bulacaktır. Asıl hayat dediğimiz ahiret hayatı başlayacak ve herkes dünyada ne ektiyse onu biçecektir. 

Şu fani dunyada Allah Rasulü Hz. Muhammed (sav) insanoğlunun iki konuda aldandığını söyleyerek bunların "sağlık ve boş vakit" olduğunu bildirmiştir. Boş vakit boş geçirilmesi gereken değil doldurulması gereken vakittir.

Yirmi dört saatlik günümüzün her vakti değerli olmakla birlikte, günün herhangi bir saatini "Eşref Saati" olarak adlandırıp o saati en güzel şekilde değerlendirme yoluna gitmek hem bizim için hem de çevremizdeki insanlar için vakti değerlendirme adına bir farkındalık oluşturacaktır. Eşref saatinde aile fertlerimizle birlikte kurtuluş rehberimiz, Allah Kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, hayatımız boyunca bize lazım olan ve her müslümana farz olan ilmihal bilgilerini (yaşadığımız anın bilgisi) okuyarak, Rahmet elçisi Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerini ve örnek hayatını okuyup mütalaa ederek değerlendirebiliriz. Sahabe hayatlarını ve hayata ışık tutan örnek şahsiyetleri okuyarak da değerlendirebiliriz.

Yine Bakara Suresindeki: "Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir."  274. Ayeti gereğince gece gündüz, açık veya gizli infakta bulunabiliriz. Rabbim bizi ve neslimizi hayatımızın her anında rızasını kazanan salih, muttakî kullarından eylesin. 

Yazarın Diğer Yazıları