Resul COŞKUN

Bir çıplak uyarı var. Lütfen Dikkat!

Resul COŞKUN

Fetih Suresi 

Bismillahirrahmanirrahim 
8-9. Ayetler: "(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)

Peygamberler hidayet ve rahmet elcileridir. Yüce Allah Hazreti Adem (as) İle başlayan insanlık serüveninde tarihin belli dönemlerinde insanlığın hidayeti, huzur ve kurtuluşu için rahmet elçileri göndermiş ve insanlara en güzel örnek yine insan olacağı için rahmet ve hidayet elçilerini biz insanlardan seçerek görevlendirmiştir. Peygamberlerin insanlardan seçilmesini tuhaf gören inkârcılara, müşriklere hitaben "De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik." (İsra;17/95) buyurmak suretiyle cevap vermiştir. 

Peygamberlerin tebliğ, tebyin ve temsil görevlerinin yanısıra yukarıda geçen Fetih Suresi 8. Ayette belirtildiği gibi müjdeleme ve uyarma görevleri de bulunmaktadır. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed (sav) bu uyarıcı olma özelliğini çıplak uyarıcı benzetmesiyle bize anlatmıştır. Çıplak uyarıcı: Habercinin vereceği haberin çok önemli ve acil olduğunu bildirmek icin, belden yukarı üst elbisesini çıkarıp bir haberi vermesidir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hadis-i şerifte kendini çıplak uyarıcıya benzeterek, verilen haberi dikkate alıp tedbirli davrananların gelen  tehlikeden kurtulduğunu, uymayanların da helak olduğunu bildirmişti.
Buhari’nin naklettiği hadisi şerif bu konuyu bize açık bir şekilde anlatır:

Allah Rasulü (sav)
"Benim ve Allah'ın benimle gönderdiği şeyin misali, bir adamın durumuna benzer ki, adam kavmine gelir ve 'Ey kavmim orduyu gözlerimle gördüm, ben şüphesiz çıplak uyarıcıyım, size zarar vermeye geliyorlar, kurtulmaya bakın!' der. Kavminden bir grup ona itaat eder ve geceleyin yola düşüp yavaş yavaş yol alır. Diğer bir grup da onu yalanlayıp yerlerinde sabahlar. Sonuçta ordu sabahleyin baskın yapar ve onları helâk edip köklerini kurutur. İşte bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla, bana isyan edip getirdiklerimi yalanlayanların misali budur.” diye buyurmaktadır. (Sahih-i Buhari, c. 7, s. 186, Rekaik, 26 nolu hadis)

Bizim için de en güzel uyarıcı olma özelliğini sürdüren Hazreti Muhammed (sav) efendimizin, ikaz ve önerileri hayatı güzel ve huzurlu yaşama ve ahirette de hesabımızın kolay olması açısından son derece önemlidir. Hz  Muhammed (sav) alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdir. Rahmete, kurtuluşa erenler ise ona tabi olanlardır. Rabbim bizi ve evlatlarımızı kitabına ve Rasulüne uyan, kurtuluşa eren takva sahibi salih kullarından eylesin.

BİR ÇIPLAK UYARI VAR, LÜTFEN DİKKAT!

Mahşer günü gelince,
Açılır senin kitap,
İşte o gün sana da 
sorulur bir bir hesap.

Amelleri terk edip 
lanet şeytana uyma!
İsmin Rasuldür diye
Kurtulacaksın sanma!

Adında nur var diye,
Kendini nur mu sandın?
Namaz niyaz olmadan,
Kulluk olur mu sandın.

Güzel konmuştur adın,
Lâyık olmaya çalış,
Boş amelleri bırak,
Hakka kullukta yarış.

Allah düşmanlarını,
Kendine dost mu sandın
Sen hesap bilmez misin?
Nasıl böyle aldandın.

Çıplak uyarıcıyı 
Nedir sen bilir misin?
Seni uyaranlara,
Bir kulak verir misin?

Can tendeyken iman et!
İşte budur marifet.
Hakka kulluk edene,
Hakk da eder merhamet.

Muhibbi Rasul isen,
Salih amele yapış!
Fayda verir o zaman,
Yaptığın her yakarış.

      Dr. Resul COŞKUN
T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi 
  (Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

Yazarın Diğer Yazıları