Resul COŞKUN

Tevekkül Etmek

Resul COŞKUN

Kur'an'dan Damlalar Gönülden Dualar 

Enfal Suresi, 
Bismillahirrahmanirrahim
2.Ayet: "Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.
3.Ayet: Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.
4.Ayet: İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır."
      Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Yalnız O'na kulluk eder ve yalnız O'ndan yardım isteriz. Selâm olsun alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e (sav) ve bütün peygamberlere. Selâm olsun Hakka tabi olanlara.
     
      Kelime olarak sözlükte vekil tayin etmek, işi ısmarlamak, havale etmek vb anlamaları gelen "Tevekkül"; dini bir terim olarak bir kimsenin işin gereğini yaptıktan sonra işinin gerçekleşmesi için Allah'a dayanıp güvenmesi, dua etmesidir. Ahmed Hamdi Akseki'nin de eserinde belirttiği gibi; Maksada ulaşmak  için lazım gelen maddi ve manevi sebeplerin hepsine yapıştıktan sonra Allah'a itimat etmek ve ondan ötesini Allah'a bırakmak» demektir.(bkz. İslâm Dini, s. 97) Kişi tarlasından, bahçesinden fasulye, buğday, soğan vb. toplamak istiyorsa bu ürünleri ekmeli ve gerekli her türlü bakımını yaptıktan sonra  karşılığını Allah'tan beklemelidir. İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un:
"Çalış!" dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun, 
Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun! 
Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya, 
Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!"

dizelerinde eleştirdiği gibi 'Tevekkül' eli kolu bağlı oturmak, yan gelip yatmak, sadece sözlü dua edip karşılık beklemek değildir. İnsanlığa rol model olarak gönderilen peygamberler de bizzat yaşayarak bize tevekkülün gerçek manasını göstermişlerdir. Gerek savaşta gerek barışta her zaman işlerin gereğini yaparak emri ilahiye uyup Allah'a dayanıp güvenmişlerdir. Necm Suresinde emredildiği gibi kula düşen çalışmaktır. Rabbim bizi ve neslimizi imanı kâmil, amelleri salih olan hakiki manada tevekkül eden salih muttakî kullarından eylesin.

Allah'ım! Senden başka hiçbir ilah tanımıyoruz. Sen bizim Mevlâmızsın, yalnız Sana secde eder ve yalnız Senden yardım isteriz, Allahım bizi ve evlatlarımızı cennetlik olan kullarından eyle, cehennem azabından koru. Allah'ım! Sana tevekkül ediyoruz, en güzel dost, en güzel yardımcı Sensin, bizi dostluğundan ve dostlarından ayırma, rahmetini ve yardımını esirgeme bizden. Allah'ım! Semavi ve dünyevi her türlü hastalıklardan, bela ve musibetlerden, felaket ve afetlerden koru, bizi yardımsız bırakma Allah'ım. Âmiiin Yâ Muîn.

Yazarın Diğer Yazıları