Mahmut BENDEŞ

Ajan Cohenler Her Ülkede

Mahmut BENDEŞ

Suriye’de kullandığı adı Kemal Emin Yahut olan Eli Cohen 1924’te Mısır İskenderiye’de Suriye asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi 1914 yılında Halep’ten İskenderiye’ye göç etmiştir. Eli, 1947 yılında Mısır ordusuna katılmak ister ancak güvenlik soruşturması yetersiz olduğu için alınmaz.
Daha önce Yahudi karşıtı kampanyalarda bulunan Eli, 1955 de Batı ile Mısır’ın arasını açmak için provokatif eylemlerde bulunmak üzere İsrail tarafından görevlendirilmiştir.  Eli, İngiliz ve Amerikan misyonlarına saldırılar düzenler. İsrail’in beklentisi Batı ülkelerinin bu saldırıları Mısırlıların yaptığını sanmasıdır. Ancak olayların arkasında İsrail istihbaratı olduğu anlaşılır. Eli, bu işi tertip edenlerden biriyse de doğrudan MOSSAD la bağlantısı ispat edilemez.

Eli, 1957’de feribotla İsrail’e kaçar ve 1960’ta MOSSAD tarafından işe alınır. Suriye’ye bir ajan sokmak isteyen İsrail, Eli’yi görevlendirir ve ona casusluk konusunda birkaç aylık eğitim vererek Arjantin’e gönderir. Eli burada Kemal Emin Sabit adını kullanmaya başlar. 

Eli, yaklaşık 10 bin Yahudi’nin Mısır’dan İsrail’e kaçırılması ile sonuçlanan Goshen operasyonunda görev alır.

Eli, birkaç yıl sürecek bol aksiyonlu bir görevle MOSSAD için ajanlık yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye’ye sızar ve 1961’de BAAS partisine üye olur ve kendisini 'Suriye asıllı Arjantinli işadamı' olarak tanıtır.

Eli Cohen ‘in ilk görevi Suriye'de bulunan Hitler'in bürokratlarından Rademacher'e suikast yapmaktı. Rademacher'e 1962'de bombalı bir mektup götüren Eli Cohen başarısız olmuştu.

1963’te BAAS’ın kongresine katılır ve Şam radyosunda gönüllü olarak çalışır. Burada kapalı toplantılardan bilgi edinmeye başlar.

Eli, 1963 ve 1966 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Emin Hafız ile bile yakın ilişki kurar. Eli, üst düzey bürokratlar, subaylar, istihbarat şefleri ile iyi ilişkiler geliştirmiştir. Arjantin’den gelen varlıklı işadamı Eli, Suriye’de de aynı zengin hayatını devam ettirir ve evinde zaman zaman üst düzey kişilere partiler verir. Eli 1964’te Suriye’nin İsrail’e saldırı planlarını ele geçirir ve kardeşi vasıtası ile bunları İsrail makamlarına ulaştırır. Eli’nin verdiği bilgiler doğrultusunda İsrail uçakları Suriye ordusuna ait mevzileri bombalar.

Eli bu arada Suriye’de çok büyük güven elde etmiş ve savunma bakanlığı müsteşarlığına terfi etmiştir. İleride başbakan olabileceği bile düşünülmektedir.

Eli Cohen Golan tepelerini ziyaret etmiş ve Suriyeli yetkililere ağaçlandırma yapmaları için önerilerde bulunmuştu. Suriyeliler ağaçlandırma yaparlar. 1967’de bu ağaçların dikildiği yerlerin Suriye ordu mevzileri olduğu İsrail bombardımanından sonra ortaya çıkar.

Eli Cohen, İsrail istihbaratının bugüne kadar yetiştirmiş olduğu en büyük casuslardan biridir. Eli, Suriye devletine ait elde ettiği bilgileri evine yerleştirdiği, radyo sinyalleri gönderen bir telgraf vasıtasıyla İsrail’e iletmektedir. Suriye Muhaberat'ı bir takım sinyaller tespit eder ancak bu sinyallerin nereden çıktığı tam olarak anlaşılamaz. Suriye, Sovyetler Birliği’nden destek ister. Bir takım cihazlar getirilir ve bir plan yapılır. 

Eli’den şüphe duyan İstihbarat Albay Ahmet Süveydani, Yabancı misyonların tümünün katılacağı bir davet gerçekleştirdi. Bu sırada bütün radyo yayınları durduruldu. Sadece Cohenin gönderdiği radyo frekansı aktifti. Sinyal, Eli Cohen ‘in bulunduğu binadan çıkmaya devam ediyordu. Yapılan baskın sonucu Cohen yakalanır.

Dönemin İsrail başbakanı Golda Meir, Eli Cohen ‘in idam edilmemesi ve Eli’nin idamı halinde sonuçlarının Şam tarafından göz önüne alınması için kampanya yapar.  Papa 6. John da devreye girer ama sonuç değişmez ve Eli Cohen 18 Mart 1965’te Şam’ın Merce meydanında asılarak idam edilir.

Serüven dolu bir hayatı idamla sonuçlandı. Ama İsrail Cohenin yerini aratmayacak ajanları yetiştirmekten de vazgeçmedi. 


 

Yazarın Diğer Yazıları