Murat SOYTÜRK

Allah'ı Tanımak İstiyorum-2

Murat SOYTÜRK

(2.bölüme devam) 

120.  Sizi yerden O meydana getirdi, yeryüzünde yerleşerek orayı imara memur etti(11-61)
121. Rabbim çok yakındır, tövbe edene karşılık verendir(11-61)
122.  Allah'ın lütfu boldur övülmeye layık olan O'dur(11-73)
123.  Başarım Allah'ın yardımı iledir(11-88)
124.  Rabbimin sevgi ve merhameti sonsuzdur(11-90)
125.  Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar, bütün yaptıklarınızı görendir(11-111,112)
126. Allah'tan başka yâr ve yardımcınız yoktur (11-113)
127. Göklerin ve yerin sırlarını Allah bilir(11-123)
128.  Rabbin yapıp ettiklerinizden asla habersiz değildir(11-123)
129.  Allah güzel ahlak sahiplerinin karşılığını mutlaka verir (12-56)
130. En iyi koruyucu Allah'tır(12-64)
131.  Konuştuklarımıza Allah şahittir(12-66)
132.  Hüküm ancak Allah'ındır (12-67)
133. Biz layık gördüğümüzü derecelerle yükseltiriz (12-76)
134. Allah sadaka verenleri karşılıksız bırakmaz (12-88)
135.Allah, her tür eksiklikten uzaktır (12-108)
136. Biz hiçbir ülkeyi kendi doğal ömrünü tamamlanmadan ortadan kaldırmış değiliz(15-4)
137.  Gökyüzünü görebildiğiniz herhangi bir destek olmadan yarattı. Sarsılıp durmayasınız diye sabit dağlar ile donattı. Orada binbir çeşit canlı varlıklar türetti(31-10)
138. Biz gökten su indirdik, yeryüzünde her hoş çeşitten bitirdik (31-10)
139. Allah'ın kesinlikle hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, övülmeye layık olandır(31-12)
140.  Bilesin ki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz(31-16)
141. Allah sırların sırrını bilir her şeyden haberdardır(31-16)
 142. Allah kendini beğenmiş tipleri sevmez(31-18)
143.  Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir(31-34)
 144. Yağmuru yağdıran O'dur. Rahimlerde olanı O bilir (31-34)
145. Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. Kendisine bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir(72-3)
 146. O, sağduyudan şaşmadan ve hayatın içinden seslenerek kuluna kitabı indirdi(18-1,2)
 147. Allah hükmünde kimseyi ortak yapmaz(18-26)
 148. Mülkün sahibi gerçekten Allah'tır. Hak edilenin karşılığını vermekte de, sonucun ne olacağını belirlemekte de en iyi olan O'dur(18-44)
 149. Rabbin kimseye iltimas geçmez(18-49)
 150. Allah her türlü noksanlıktan uzaktır(17-1)
 151. Rabbin dilediğine bolca, dilediğine sıkarak rızık verir (17-30)
152. O'nu yüceltip övmeyen hiçbir şey yoktur(17-44)
 153. Hangisi ile dua ederseniz edin bütün güzel isimler O'nundur (17-110)
154. Övgü, çocuk edinmeyen, acizliğinden dolayı yardıma ihtiyacı olmayan, egemenliğinde ortağı bulunmayan Allah'adır (17-111)
155. Bütün övgüler, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur(6-1)
156. Sizi çamurdan yaratan, sonra ecelinizi belirleyen, malum bir ecel de kendi katında olan O'dur(6-2)
157. İçinizi de dışınızı da bilir(6-3)
158. O, yedirip besler fakat kendisi beslenmekten uzaktır (6-14)
159. Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Onları ancak O bilir(6-59)
160. O'nun bilgisi dışında ne bir yaprak düşer, ne de yerin karanlıklarında bir tane biter(6-59)
161. Sizleri geceleyin kendinizden geçiren, gündüzün ne yaptığınızı bilen O'dur. Ölüm süreci tamamlansın diye sizleri her gün hayata geri döndüren O'dur(6-60)
162.  O, kulları üzerinde karşı konulmaz bir güce sahiptir(6-61)
163.  İyi bilin ki son kararı daima O verir. Hesap görenlerin en hızlısıdır(6-62)
164.  Allah, taneyi ve çekirdeği yaratarak çıkarandır. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur (6-95)
165. Geceyi dinginlik zamanı, güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır (6-96)
166. Kara ve denizin zifiri karanlıklarında onlara bakıp yolunuzu bulmanız için size yıldızları sebep kılan O'dur (6-97)
167. Tek bir özden hepinizi vareden O'dur(6-98)
168.  Allah, her kimi doğru yolda yürütmek isterse, onun gönlünü İslam'a  açar. Her kimi de saptırmak isterse onun kalbini daraltır(6-125)
169.  O, israf edenleri sevmez(6-141)
170.  Yük taşımak ve etlerinden yemek için beslenen hayvanları yaratan da O’dur (6-142)
171.  Allah zalimleri doğru yolda yürütmez(6-144)
172.  O, uygun görseydi hepinizi doğru yolda yürütürdü(6-149)
173.  Sizi yeryüzüne yerleştiren biziz. Orada size yaşama imkanları sağlayan biziz (7-10)
174. Sizi biz yarattık, sonra size biçim verdik (7-11)
175. Hiç kimseye kaldıramayacağı bir yük yüklemeyiz (7-42)
176. Yaratmak da, emretmek de O'na mahsustur(7-54)
177.  Sen bağışlayanların en iyisisin(7-155)
178.  En güzel isimler Allah'ındır (7-180)
179. Sizi tek bir özden yaratan, ondan da eşiyle huzur bulsun diye bir çift vareden O'dur (7-189)
180. Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattı(32-4)
181. Gökten yere kadar bütün iş ve oluşu düzenleyip yöneten O'dur(32-5)
 182. Yarattığı her şeyi güzel yaratan O'dur(32-7)
 183. Yeryüzünü alabildiğine yayan, üzerine yerinden oynatılmaz dağlar yerleştiren, vadilerinden nehirler akıtan, ürünlerin hepsinden çift çift yapan ve gündüzü gece ile örten O'dur(13-3)
184. Rabbin, nankörlüklerine rağmen insanlara mağfiret edendir(13-6)
185. Gerçek yakarış O'nadır(13-14)
186. Rızkı genişleten de, daraltan da Allah'tır(13-26)
187. Açın gözünüzü! Tepenizde yedi kat gök yarattık ve biz yarattığımızdan habersiz değiliz(23-17)
188. Biz hiç kimseye kapasitesinin üstünde bir yük yüklemeyiz (23-62)
189. Yaşatan ve öldüren O'dur. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesi O'nun eseridir(23-80)
190. Senin merhametin ve sevgin sonsuzdur(23-118)
191. Allah çok yücedir, gerçek egemendir(16-3)
192. İnsanı bir damla sudan yarattı (16-4)
193. Hayvanları da yarattı (16-5)
194. Yine yemek için taze et, takınmanız için inci ve mercan çıkarsın diye denizi emanetinize sunan O'dur(16-14)
195.Sarsılmayasınız diye yeryüzünde sabit dağlar ve yolunuzu bulasınız diye dağları yaran nehirler ve geçitler yarattı(16-15)
196. Allah, büyüklük taslayanları sevmez(16-23)
197. Sizde nimet olarak her ne varsa hepsi Allah'tandır (16-53)
198.Allah gökten su indirdi. Onunla kurumuş toprağa hayat verdi(16-65)
199. Yine Allah sizlere kendi türünüzden eşler yarattı. Eşlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoş nimetlerle rızıklandırdı(16-72)
200. Göklerin ve yerin uçsuz bucaksız derinliklerini bilmek Allah'a mahsustur(16-77)
201. Allah size evlerinizi bir huzur ve dinlenme yeri yaptı(16-80)
202.  Allah, öfkesini çekmekten sakınanlarla ve güzel ahlak sahipleri ile beraberdir(16-128)
203.  İman edip iyi, güzel ve doğru işler yapanların kötülüklerini örteriz. Yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz, bundan hiç şüpheniz olmasın (29-7)
204. Allah kullarına asla haksızlık etmez(22-10)
205.  Hiç şüpheniz olmasın ki Allah iman edenleri savunur ve Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez(22-47)
206.  Allah sözünden elbette caymaz(22-47)
207.  Allah bilendir, çok yumuşak huyludur(22-59)
208.  Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokar (22-61)
209. Allah çok cömerttir, her şeyden haberdardır (22-63)
210. Size yaşam veren, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi yeniden diriltecek olan O'dur(22-66)
211. Sizin yâriniz O'dur. O ne güzel yâr, ne güzel yardımcıdır(22-78)
212.  Allah  şükre  bolca karşılık verendir, cezalandırmada acele etmez (64-17)
213. Görünmeyeni de, görüneni de bilir, güçlüdür, bilgedir(64-18)
214. Göğü görkemli bir şekilde yedi katman olarak düzenleyen O'dur. Her şeyi bilen O'dur(2-29)
215. O tövbeleri kabul edendir(2-37)
216. Allah, nice iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağıdır (2-105)
217. Göklerin ve yerin egemenliği yalnızca Allah'ındır (2-107)
218. Doğu da, batı da Allah'ındır(2-115)
219.  Allah, her yeri kuşatmıştır(2-115)
220.  Allah, güçlüklere  göğüs gerenlerle birliktedir(2-153)
221. Allah, haddi aşanları sevmez(2-190)
222. Allah, kendisini kalkan edinenlerle beraberdir (2-194)
223. Allah, güzel ahlak sahiplerini sever(2-195)
224.  Allah'ın hesap görüşü çok süratlidir(2-202)
225.  Allah, kargaşa çıkaranları sevmez(2-205)
226.  Allah, kendisi için çalışıp  ibadet edenlere sevgi ve merhamet yağdırır (2-207)
227. Allah layık gördüğüne umulmadık şekilde rızık verir (2-212)
228. Allah, yürümek isteyeni  doğru yolda yürütür (2-213)
229. Allah yapıcı olanı, bozucu olandan ayırır (2-220)
230. Gücün ve bilgeliğin sonsuz kaynağı O'dur(2-220)
231. Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır(2-234)
232.  Allah içinizden ne geçirdiğinizi biliyor(2-235)
233. Size bilmediklerinizi öğreten O'dur(2-239)
234. Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır(2-245)
235.  Allah, mülkünü lâyık gördüğüne verir(2-247)

Yazarın Diğer Yazıları