Mustafa BALABAN

Özgün ve Özel bir proje: ERVA Spor Okulları

Mustafa BALABAN

Çocuk eğitimi, gençlerin gelişimi söz konusu olduğunda genel olarak ya ebeveynler ya da eğitim veren kurumlar aklımıza gelir. Tabii ki ebeveynler yaşamsal ve eğitim kurumları sosyal sorumluluk bağlamında mesuldür. Ancak kâfi midir? Şayet kâfi gelse eğitimdeki sorunlar ya da iyileştirmeler sürekli gündeme gelir miydi? 

“Bir çocuğun eğitiminden tüm kasaba halkı sorumludur.” Vecizesini bireysel hayatımda hep  mahdut alan ve kişilerle düşünürdüm. Ne zaman ki değerler eğitimini merkeze alan ERVA Projesinin hayatiyet bulduğu alanları görünce, mezkur vecizenin ne denli isabetli olduğunu gördüm.

O halde ebeveynlerin ve eğitim kurumlarının dışında kişi ve kurumların da çocuklarımıza sahip çıkma konusunda taşın altına elini koyması gerekiyor: Evdeki bireylerden bakıcıya, bina sorumlusundan sokak satıcısına, muhtarından belediye başkanına. Çünkü yaşadığımız çağ adeta birkaç çağın bileşenidir. Öyle ki mezra yaşam alanları bile küresel dijital dünyanın hegemonik baskısı altındadır.

Çocuk ve gençlerimiz ise kendini koruma ve savunmadan biganedir. Onları örgün eğitimin sınav türlerine ve sürecine dahil eden biz yetişkinler, çocuklarımıza nefes alacakları vasatlar oluşturmak konusunda yetersiz kalabiliyoruz. Sosyalleşmeleri için alanlar oluşturamıyoruz. Onlar ise dijital mecranın kollarına sığınmakta, alışveriş merkezlerinde vakit geçirmektedir. Belki bazı çocukların özel ilgisi, belki bazı velilerin hususi gayretleriyle bir kısım çocuklarımız spor, müzik, sanat vb. alanlarına yönelebilmektedir. Ama çocukların ekseriyeti ev ve eğitim kurumları dışında bir iş, uğraşı, aktivite içinde yer alamamaktadır.

Çocuk ve gençleri bir şekilde kuşatmak, onların yanlış ortam ve alışkanlık edinmelerini engellemek, bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak için yeni alanlar açmak gerekmektedir. İşte bu çerçevede Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi bir grup gönüllü öğretmen tarafından mesai saatleri dışında yazıldı, programlandı ve planlandı. Okullarda projeyi uygulayacak öğretmenlerin işini kolaylaştırmak, diğer okullarla içerik bütünlüğü sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak için her kademe için kılavuz kitaplar hazırlandı. Okullardaki müfredat ve mevzuat ise programı gerçekleştirmede, projenin sınırlarıydı.

Erdemlerimizle Varız projesi, okulların tatil günleri ve eğitim takvimi dikkate alınarak hazırlandı. Projede erdem başlıkları belirlenirken milli eğitim bakanlığının müfredattaki kök değerleri esas alınarak 6 temel değer belirlendi. Bu erdemler: Saygı, Edep, Merhamet, Vatanseverlik, Vefa ve Adalet.

İlimize teşrif eden Valimiz Gökmen ÇİÇEK göreve başladığının ilk aylarında eğitime destek platformu ile ortak bir toplantı gerçekleştirmiş, o toplantıda ERVA projesini detaylı bir şekilde dinlemişti. Projenin amaç, içerik ve uygulama yöntemleri konusundaki brifing sonrası, valilik bünyesinde KAYDEM merkezi ihdas etti. Kayseri Değerler Eğitimi Proje Koordinasyon merkezi, proje paydaşlarının da katkısıyla farklı unvanlarda personel görevlendirildi. KAYDEM Ekibi alanında uzman; öğretmenler, din eğitimcileri, gençlik liderleri ve iletişim uzmanlarından oluşturuldu. ERVA Projesi sadece okul ortamlarında gerçekleştirilecek bir çalışma olarak planlanmış, ilk yıl gönüllü otuz beş okulda yapılmıştı. İkinci yılında ise bu sayı yüz okulu buldu.

Valimiz Gökmen ÇİÇEK Kayseri’de çocukların, gençlerin ve kadınların gelişimi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ayrı bir önem vermektedir. Kadınlarla sadece evlerde ve şahsi gayretlerle değil, kolektif bir çalışma çatısı altında, topluma yönelikte üreten kadınlar olmaları için il merkezi ve ilçelerde kadın kooperatifleri açılmasına öncülük etmiştir. 

Valimiz Gökmen ÇİÇEK son bir yıldır ise çocuk ve gençlerin sağlıklı, bedensel, sosyal ve kültürel gelişmeleri için ERVA Spor kulüpleri açmaktadır. 

Her mahallede açılması planlanan spor kulüplerine maddi imkanları olmayan çocuk ve gençlerin farklı branşlarda eğitim alacağı kulüpler açılmaktadır. Valimiz Gökmen ÇİÇEK çocukların ve gençlerin hangi karanlık güçlerin hedefinde olduğunu bilmekte, nasıl zararlı alan ve alışkanlıkların tehlike olduğunu görmektedir. Kötüler ve kötülük nasıl örgütlü hareket etmekte ise iyilerinde kolektif çalışması gerektiğini bilmektedir. 

İşte bu amaçla her bir kulüp, resmi veya sivil bir kurumun himayesinde açılmakta; kurumun gücüne göre ekipmanları ya kendi temin etmekte ya da GSB vb. kurumlardan destek verilmektedir. Antrenörlerde yine resmi kurumların desteği ile kulüplerde görevlendirilmektedir. Kulüp mekanları ise ya belediyenin mevcut ve müsait yapıları içinde tahsis edilmekte ya da hamisi olacak kurum ve kuruluş tarafından satın alınmakta-kiralanmaktadır. Öğrenciler ise en yakın okullardan yönlendirilmektedir. Hafta içi ve hafta sonu okul dersleri bittikten sonra spor antrenmanları yapılmaktadır. Spor eğitimlerinin yanı-sıra her hafta farklı başlıkta, alanında uzman gönüllü kişiler tarafından şu eğitimler verilmektedir: Adabı muaşeret, psikolojik destek ve rehberlik, değerler eğitimi, tarih bilinci, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme, ekolojik okur-yazarlık dersleri. Vali Bey çocukların sadece bedensel gelişimi değil, sağlık, sosyal ve ruhsal gelişimlerinin de desteklenmesini istemektedir.

Esasında bu proje okul ortamları için oluşturulmuştu. ERVA Projesi Değerler Eğitimi bağlamında okullarda her ay düzenli olarak yapılmakta; idarelerin ve öğretmenlerin işbirliğiyle yapılmaktadır. Ayrıca okulların şartları, öğrencilerin talepleri çerçevesinde muhtelif etkinliklerle desteklenmektedir. 

ERVA projesinin örgün eğitimdeki bu çalışmasının yanı sıra, spor merkezli ERVA spor okulları ise maddi yönden spor yapamayan, spor merkezlerine ulaşım sorunu yaşayan çocukların mahallelerinde bilabedel hizmet vermeye başladı. Aileler çocukların ders dışında sosyal ve sportif ortamları olmadığı, evlerde dijitale teslim olduğu bir dönemde spor okullarının çok faydalı olduğu konusunda hemfikirler. 
Valiler devletin yerinde ve yerel yöneticisidir. Görev yaptığı şehrin dirlik, düzen ve asayişinden sorumludur. Kurum ve kişilerin marifetiyle bu görevleri ifa edip bununla iktifa edebilir. Lakin yaşadığı şehre ruh katmak, şehrin imarı kadar insanların inşasına da özel bir zaman ayırmak ayrı vazifeşinaslıktır. Hani bir insan neyi değiştirebilir, denilebilir. Bu durum da liderlerin hayatına bakmak, örnek idarecilere bakmak, başarılı insanları takip etmek bir insanın isterse nelere muktedir olabileceğini gösterecektir. 

İşte efsane vali diye tavsif edeceğimiz valilerden biri de Valimiz Gökmen ÇİÇEK’tir. ERVA projesi kapsamında sadece ilimize değil ülkemizde diğer şehirlere de örnek bir çalışma yapmaktadır. Bu projenin çocuk ve gençlere dokunması kadar resmi ve sivil kurumların harekete geçirilmesinin nasıl olacağı, işbirliği ve eşgüdümlü nasıl çalışacağının da bir prototipidir. Öyle ki valimizin proaktif kişiliğiyle, projenin yürütülmesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü büyük destek vermektedir. Kurum ve kurum amirleri; insan kaynağı, kulüplerin kurulması, ekipman ve tanıtım konularında işleri kolaylaştırmadırlar.  Sivil Toplu Kuruluşları ise Eğitime Destek Platformu olarak projeyi başından itibaren takip etmekte ve  desteklemektedir.

Pekala ERVA Spor kulüplerinin sayısı kaçtır, kimler açmaktadır?

Kurum bünyesindekiler tek bir spor kulübü olarak sayılmaktadır. Örneğin İl Milli Eğitim müdürlüğü ve İl Emniyet müdürlüğü bünyesindeki ERVA Spor Kulüpleri bir kulüp olarak sayılmaktadır. Bu kurumları tek sayı hesaba kattığımızda an itibariyle 29 ERVA spor kulübü kuruldu. Bu kulüplerin hamileri ise işadamları, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlardır. Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sayının kırk olacağı belirtildi.

KAYDEM Koordinasyon Ofisi bir model olma yolunda. Ofis merkezindeki ekip ise farklı kurumlardan eğitimci ve görev aşkı olan kişiler. KAYDEM ve ERVA Projelerini takip eden ise Vali Yardımcımız ise Ömer TEKEŞ. Projenin her aşamasında aktif yönetici ve yönlendirme yapan TEKEŞ Bey ise projeyi hayati görmektedir. Mesai mefhumunu aşan bir şekilde organize ediyor, takibini yapıyor. Valimiz Gökmen ÇİÇEK ve vali yardımcılarımızdan  Ömer TEKEŞ, ERVA Spor okullarının her mahalleye açıldığı gibi ilçelerde de açılması için kolları sıvadılar. 

Ülkemizin en büyük sosyal sermayesi çocuklarımızdır. Her kademe de insan ne kadar çocukların gelişimi, gençlerin eğitimini desteklerse o kadar mutlu bir insan ve müreffeh bir toplum oluruz. Kayseri’mizin yerel yönetimlerinin yaptıkları hizmetlerinin yanı sıra mülki amirlerimizin de destek ve projeleri ile insanımız, ülkemiz kazanır. 
Şehrin sakinleri olarak bizlerin, etkili ve yetkili insanların ve velilerimizin de yapılan her projenin seyircisi değil destekleyicisi olması gerekiyor. Bugün görevlerini aşan hizmet yapanlara karşı her daim bizlerin müteşekkir yarın ise vefalı olacağımızı göstermemiz gerekmektedir.

Bizler ülke olarak dünya ölçeğinde genç bir nüfusa sahip olan ülkelerden biriyiz. 

O halde bu projeye sahip çıkalım ki bugünün neşesi olan çocuk ve gençlerimiz yarının endişesi olmasınlar. Hani yazımızın başındaki veciz cümleyi hatırlayalım:

“Bir çocuğun eğitiminden tüm kasaba halkı sorumludur.”

Yazarın Diğer Yazıları