Resul COŞKUN

Bireysellikten Birliğe, Birlikten Dirliğe

Resul COŞKUN

İnsanoğlu farklı niteliklerle müzeyyen bir varlıktır. Bu niteliklerin bazısı fıtraten var olan bazısı da sonradan kazanılan niteliklerdir. Farklılıklarımız birlik olduğumuz zaman zenginliktir, ayrıştırtığımız zaman değil. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birlik olmamızı aksi takdirde gücümüzün kesileceğini belirtmektedir. Ayet-i kerimede "Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfal; 8/46) buyurmaktadır. Toplumu hadis-i şerifte beyan edildiği gibi bir binanın tuğlaları gibi düşünürsek nasıl ki tuğlalar birbirine destekleyerek sağlam bir duvar/yapı oluşturuyorsa birbirimize destek verdiğimiz zaman güçlü, kuvvetli oluruz. 

Birlikte hareket etmenin önemini anlatan bazı hikayeler vardır. Onlardan birinde yaşlı bir çiftçi ölümünün yaklaştığını düşünerek evlatlarına güzel bir ders vermek ister.  Onları yanına çağırır. Her birine birer tane ok vererek kırmalarını ister. Evlatlarından her biri okları kolaylıkla kırarlar. Bu sefer okları bir araya getirerek her evladına yeniden kırmaları için istekte bulunur. Evlatlar güç denemesi yaparcasına kırmaya çalışırlar, ama nafile. Onlardan hiç biri bu sefer başarılı olamaz. Bunun sonucunda evlatlarına nasihat etmek isteyen baba birliğin önemini belirten şu cümleleri söyler: 'Birlikten kuvvet doğar.' Eğer bireysel olursanız herkes sizi kolayca yenebilir, ancak birlik olursanız düşmanlar size saldırmaya bile cesaret edemezler.

Her insan özeldir, kendine has özellikleri vardır. Kimi bedenen güçlüdür kimi zihnen kimi de dil vb. hususlarda güçlüdür. Bu özellikler bir araya gelince daha güçlü oluruz. Dinimizin de bizden istediği birlik ruhudur. Bu yüzden ayet-i kerimede "Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz..." (Âl-i İmran; 3/103) parçalanıp bölünmeyi yasaklamıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da belirttiği gibi;

Girmeyince tefrika bir millete, düşman giremez,
Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez.

 Devlet tesis etme anlayışı da birlik olma anlayışının tezahürüdür. Devletlerin bekası da birlik içinde olmakla sağlanır. Aksi takdirde yıkılmaya mahkumdur. Birlik olmak eksikleri tamamlayıp mükemmelliğe doğru yol almak ve gücüne güç katmaktır. Rabbim bizi ve neslimizi bireysel farklılıkları zenginlik kabul edip birlik olan ve ebedi saadetlere kavuşan salih muttakî kullarından eylesin. Devletimizi ilelebet payidar eylesin.

Yazarın Diğer Yazıları