Resul COŞKUN

Kur'an'dan Damlalar, Gönülden Dualar

Resul COŞKUN

Yaratılış Mucizesi 

Mu'minûn Suresi 
Bismillahirrahmanirrahim 
12.Ayet: "Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.
13.Ayet: Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik.
14.Ayet: Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir."
            

YARATILIŞ MUCİZESİ/ 
GÖNÜL GÖZÜN KÖR OLMASIN!

Yaratıldık biz ezelden,
Topraktan sonra nutfeden,
Alak'dan Mudğaya çeviren,
O kudreti görmeyi bil.

Mudğadan kemik var eden
Kemiklere et giydiren,
Rahimlerde şekil veren
Ol Bari'yi görmeyi bil.

Gördüğün tüm hakikati,
Sınırsız olan nimeti,
Ana rahminde lezzeti,
Lutfeden O kudreti bil.

Cenine hayat veren O,
Rahimlerde bekleten O,
Hesapsız nimet veren O,
O'na şükür etmeyi bil.

Bilmez iken bilir eden,
Aciz iken kadir eden,
En güzel hale çeviren,
O Rahimi görmeyi bil.

Hiç yok iken yaratıldın,
Akıl ile donatıldın,
Kur'an ile kurtarıldın,
Hakk'a şükür etmeyi bil.

Gönül gözün kör olmasın,
Hakikati görmeyi bil.
Hakkı öğren hakkı yaşa,
Hakka kulluk etmeyi bil.

Muhibbi Rasulüm sende,
Hakk kitabı oku, dinle,
Rasulün yolunu izle,
Doğru yolda olmayı bil.

           Dr. Resul COŞKUN
(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

     Zerreden kürreyi, bir damla sudan bizi yaratan, her şeye Kadir olan Yüce Allah'ım! Bizi ve neslimizi Sana lâyık kul, habibin Hazreti Muhammed'e (sav) lâyık ümmet eyle. Allah'ım! Sana hamd ediyoruz, Rasulüne salât ve selâm ediyoruz, bizi zikrinle, fikrinle, şükrünle ve güzel ibadetlerle zenginleştir. Allah'ım! Bizi ve neslimizi yaratılışını unutup da isyan eden, nefsini ilah edinen, şeytanı ve yandaşlarını dost edinen, azabını hak eden kullarından eyleme. Allah'ım! Bizi azabına düçar olmadan hakikati gören, iman eden ve imanının gereğini yapan kullarından eyle. Allahım! Mülkün yegane sahibi sensin, dilediğine verir, dilediğinden alırsın, dilediğini azîz eder, dilediğini de zelil edersin, bizi azîz eyle, zelil eyleme. Allah'ım! İslâm fıtratı üzere yarattığın bedenimizi müslüman olarak yaşat, müslüman olarak öldür ve salihler zümresine kat. Âmin. Ya Muîn.

Yazarın Diğer Yazıları