Resul COŞKUN

Miladi Doğum Yıldönümünde Rasul'e Nida ve Yakarış

Resul COŞKUN

      Bize, insanlığa en güzel örnek olarak Hazreti Muhammed'i (sav) gönderen, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, alemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. Mü'minlere çok düşkün, alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulü Hazreti Muhammed'e salât ve selâm olsun. Selâm olsun O'nun âl ve ashabına, selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakk'a tabi olan kullara.

      İnsanlık tarihinde bazı veladetler çok önem taşır. Hazreti Muhammed'in (sav) veladeti (doğumu) ise bunların en enemlisidir. Zira O alemlere rahmettir. Kur'an'ı Kerim'de O'nun önemini vurgulayan pek çok ayetler vardır. 

Ahzab Suresi. 
Bismillahirrahmanirrahim.
21.Ayet: "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.

Enbiya Suresi.
107. Ayet: "(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."

Âl-i İmran Suresi.
31.Ayet: "(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
32.Ayet: De ki: Allah'a ve Rasûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez."
       Yâ Rasulallah miladi doğum yıldönümünde Seni rahmetle, sevgiyle, salât ve selâm ile anıyoruz. Essalatu vesselamu aleyke Yâ Rasulallah. Essalatu vesselamu aleyke Yâ hayra halkillah (yaratılmışların en hayırlısı). Essalatu vesselamu aleyke ya habiballah. Essalatu vesselamu aleyke Yâ Şefia'l-müznibin (günahkarların şefaatçisi).
       Ya Rasulallah! İnsanlık herzamankinden daha çok muhtaç önderliğine. Bu günkü zillet, bu günkü zulmet sırf Senin örnek oluşun terkedildiği için yaşanıyor. Hani Uhudda Ayneyn tepesine yerleştirdiğin okçular ganimet uğruna, emrine karşı gelerek Sana muhalefet etmişlerdi de kazanılmış olan zafer kaybedilmişti ya İşte bu asırda da, Senin emirlerine, tavsiyelerine uyulmadığı için insanlık kaybediyor. 
       Ya Rasulallah! Senin alemlere Rahmet oluşun geliyor aklıma, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir deyişin, hepiniz çobansınız, hepiniz emri altındakilerden sorumludur deyişin ve müslümanları bir vücuda benzetişin geliyor aklıma ve, ve daha nice güzel öğütlerin... 
      Enfal Suresi 33. Ayette "Oysa Sen onların içinde iken, Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir." buyurduĝu gibi azap isteyenlere bile Allah Sen içlerinde bulunduğun için azap etmedi.Yaşansaydı öğütlerin insanlık bu kadar zillete düşermiydi hiç? Zira, Yüce Rabbim örnek gösterdi Seni bizlere, sevgisini kazanmaya vesile kıldı. Öyle bir örneksin ki kurtuluş vesilesi. En güzel evlat, en güzel eş, en güzel baba, en güzel arkadaş, en güzel komutan, en güzel devlet adamı ve en güzel kul, âlemlere rahmet Rasul.
     Allah'ım! Biz Sana ve Rasulüne itaat ettik, bizi ve neslimizi rahmetinden ve nurlu yolundan ayırma, şeytana uyup ta sapıtanlardan eyleme. Allah'ım! Güzel isimlerin hürmetine dualarımızı kabul et, bizi ve neslimizi Rasulün Hazreti Muhammed'i (sav) örnek alan, O'nun şefaatine nail olan ve Cennette O'na komşu olan sevdiğin ve razı olduğun salih, muttaki kullarından eyle. Âmin.

Yazarın Diğer Yazıları