Resul COŞKUN

Yaratana Kulluk: En Büyük Sorumluluk

Resul COŞKUN

İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. Daha önce yayınlamış olduğumuz 'Sorumluluklarımız' başlıklı makalemizde de belirttiğimiz gibi insanoğlu başıboş yaratılmış bir varlık değildir. Yaratılış gayesi Zariyat suresinde (bkz. 56. Ayet) ifadesini bulan Allah'a kulluk etmektir. Allah'a kulluk etmek sorumlulukların en büyüğüdür.

Allah'a kulluk edenlere mükâfat olduğu gibi Allah'a kulluk etmeyenler içinde çeşitli cezalar, azablar vardır. İşte bu durum aşağıda meallerini vermiş olduğumuz Müddessir suresinde açıkça ifade edilmiştir. Ayette zikredilen "Sekar" cehennemin isimlerinden biridir. Aynı surenin 26-30 ayetlerinde "Sekar" nedir bilir misin? diye sorulur ve ardından özellikleri açıklanır. Sekar; hiçbir şeye acımayan, içine atılanları yakan ve insanın derisini kavuran korkunç bir yer olarak tanıtılır. Ne yaşatır ne öldürür derken azabın devamlı olduğu vurgulanmıştır. 

Müddessir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim.
38 - "Her nefis kendi kazancına bağlıdır.
39 - Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç.
40 - Onlar cennettedirler, sorup dururlar.
41 - Suçluların durumunu.
42 - "Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye.
43 - Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."
44 - "Yoksula da yedirmezdik."
45 - "Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik."
46 - "Ceza gününü yalanlardık."
47 - "Nihayet bize ölüm gelip çattı."
48 - Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez."

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir, O Rahman ve Rahimdir. Yalnız O'na kulluk eder ve sunmuş olduğu sayısız nimetlerden dolayı O'na sonsuz şükrederiz. Rasulü Hazreti Muhammed'e salât ve selâm ederiz. Selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakk'a tabi olan kullara.

Allah'ım! Sana inandık, Sana güvendik ve Sana sığındık, Rahmetini ve yardımını esirgeme bizden. Allah'ım! Bizi ve evlatlarımızı emirlerine uyan, yasaklarından uzak duran samimi kullarından eyle. Allah'ım! Özümüzü, sözümüzü, amellerimizi razı olacağın şekilde değiştirmeyi nasip eyle. Allah'ım! Bizi Sana lâyık kul, habibin Hz. Muhammed'e (sav) lâyık ümmet eyle. Allah'ım! Bizi namazlarını kılan, vermiş olduğun nimetlerden sırf Senin rızan için infak eden, boş ve yararsız şeylerden yüz çeviren, hesap ve ceza gününe kesin olarak iman eden bahtiyar kullarından eyle. Allah'ım! Secdeden kaçan, yoksulu doyurmayan, boş ve yararsız işlerle uğraşan, hesap gününde kitabını solundan alıp yüzü kapkara olan ve cehennem azabını hak eden kullarından eyleme. Âmin.

KULLUK ET YARATANA!

Hayat devam ediyor, 
Unutma sen bir kulsun!
Yalnız Hakk'a kulluk et,
Kulluğun doğru olsun.

Hakk'a kulluktan kaçan,
Şeytanın dostu olur.
Şeytanla dost olanın,
Sonu zulümât olur.

Hakk'a kulluktan kaçıp,
Hayatını karartma.
Kitabın verilince,
Gül yüzünü karartma.

Cehennem kapısında,
Bekçiler soru sorar.
İşte o anda insan,
Hakikati onaylar.

"Peygamber geldi ancak,
Biz O'nu yalanladık.
Dinleyip, akletseydik,
Cehennemlik olmazdık."

Demişti peygamberler,
Keşkeler fayda etmez,
Dünya imtihan yeri,
Kaybeden Cennet görmez.

Hesaptan kaçış yoktur,
Her amel sorulacak,
Kitabı sağdan alan,
Yüzleri ak olacak.

Cehennemlik olana,
Nedeni sorulacak,
Onların bir cevabı:
"Beynamazdık" olacak.

Devamında derler ki,
"Yoksulu doyurmazdık, 
Günaha dalanlarla,
Biz günaha dalardık."

"Peygamber uyarsa da,
Biz şeytanla yol aldık,
Hesap, ceza gününü,
Hiç gelmeyecek sandık." 

"Kaçıp durduğum ölüm,
Ansızın gelip çattı,
Dönmek isteriz amma,
Hakk dönüşü kapattı."

"İmdad isteriz ancak,
Bize yardımcı yoktur.
Toprak olmak isteriz,
Buna da imkan yoktur."

Muhibbi Rasul der ki;
Uyarıyor bak kitap,
Allah'ın yoluna uy,
Yoksa çetindir azap.

Hakk kitaba kulak ver!
Ayrılma Nurlu yoldan,
Nefsini arındır da,
Razı olsun Yaradan.

Yazarın Diğer Yazıları