Murat SOYTÜRK

Kur'an Işığında Allah Tasavvurumuz-2

Murat SOYTÜRK

Sevgili dostlar, Kur'an ayetleri ışığında özellikle Esma’ul Hüsnâ üzerinden Allah tasavvurumuzu inşâ etmeye  devam ediyoruz. 

Allah Hâlık’tır. Yaratma fiili Allah’a mahsus olmak üzere yoktan  bir şeyi var etmek anlamında kullanılır. Bu nedenle  mahluk  (yaratılmış) olan insan için “yaratmak” tabirini kullanmak doğru değildir. Aynı kökten bazı kelimeler de bize yaratmaya dair bazı ipuçları verir. Hilkat “yaratılış, fıtrat, tabiat”, hâlik ve hallâk “yaratan”, hulk/huluk “tabiat, huy, karakter, ahlâk” anlamına gelir.

 Her doğan çocuk hilkat üzerine doğar. Ancak  içinde büyüdüğü aile  çevresi, yaşadığı toplum ya fıtratını koruyarak ahlakını güzelleştirir ya da fıtratını bozarak ahlâken yozlaşmasına neden olur. İnsan, hem kendi yaratılışına hem de kainattaki böylesine muhteşem bir sisteme baktığında bu düzenin kendi kendine varolamayacağını kabul eder.İnsanın  fıtratına yerleştirilen aşkın bir varlığa inanma fikri, enfüsi(içsel) ve âfâkî (dışsal) ayetleri karşısındaki acizliğini görünce daha da bir perçinleşir. Kur’an-ı Kerim’de yaratan ve yaratılanlara ait  pek çok ayet vardır, ancak bizim burada tek tek açıklama imkanımız maalesef yoktur. 

Allah insanı tek bir özden yaratıp ondan da eşi ile huzur bulsun diye bir çift var edendir. Onu karışımlı saçılan bir su damlasından yarattı, onu halden hale çevirdi. Nihayet işiten ve gören bir varlık yaptı.  (İnsan 2)

Nazil olan vahyin ilk ayetleri bize insanın alâktan  yaratıldığını söylüyor.  Alâk, kan pıhtısı, embriyo/zigot gibi anlamlara geldiği gibi ,  sevgi ve alaka  gibi anlamlara da sahiptir. Dolayısıyla yaratılışın kökeninde ilgi, alâka ve sevgi vardır. 

Bizler de Allah’ın yarattıkları canlılara karşı sevgiyle, ilgiyle, merhametle yaklaşmamız gerekiyor ki  yeni doğumlar ortaya çıksın. Tohumun toprağa,toprağın tohuma, erkeğin kadına, kadının erkeğe olan sevgi, ilgi ve alakası sonucu yeni yaratılışlar ortaya çıktığı gibi ...
Allah bizi yarattı bize biçim verdi, en güzel kıvamda yarattı. Yarattığı insanı başıboş bırakmadı. Nihayet en güzel yetenekler ile donattığı insanın yaratılış amacını belirledi. “ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
Hiç yaratan yarattıkları gibi olur mu? Artık düşünmez misiniz? (Nahl 17)
 
Allah Ehad'dir, yarattıkları çeşit çeşittir.Bu çeşitlilik ve farklılıklar arasında mükemmel bir uyum söz konusudur.Rabbimiz akletmez misiniz, düşünmez misiniz diyerek bizi sürekli yerlerin ve göklerin yaratılışı konusunda düşünmeye ve bunların yaratılış hikmetlerini  kavramamızı istemektedir. Renklerimizin, dillerimizin, cinsiyetlerimizin,  kavmiyetlerimizin vb. farklı farklı olmasının hikmetlerini  hiç düşündünüz mü?

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır . Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.(Hucurat 13) 

Farklılıklardaki zenginliği görmek, kesrette vahdeti yakalamak ancak Rabbimizin birliğine, Allah’tan başka yaratıcı olmadığına, aksine yarattıklarının ise bir ahenk içinde  bu birlikteliğe eşlik ettiğine inanmakla mümkündür. Asıl sorun bu farklılıklardaki zenginliği gör(e)meyen  gözlerdedir. 

 Rabbimizin başka bir ismi Rezzak’tır. Rezzak olan Allah yarattıklarını sahipsiz  bırakmamış, yerden ve gökten verdiği rızıklarla canlıların yaşamlarının  devamını sağlamıştır .Allah’ın alemlerin Rabbi olması aynı zamanda bütün varlıkların rızkına kefil olması anlamına gelir. Ancak bugün yeryüzünde yaşanan adaletsizlikler rızıksızlıktan değil, rızkın adil bir şekilde paylaşılmadığından kaynaklanıyor. Necip Fazıl Kısakürek’in Destan adlı şiirinin şu mısralarında anlattığı  gibi... 

Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul;
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. 
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;
Yaşasın, kefenimin kefili kara borsa!

Sözlerimi Rabbimizin şu ayeti kerimesi ile tamamlayarak sizi mutlak Rezzak  olan Allah’a emanet ediyorum...

O Rabbiniz, sizin için yeryüzünü bir döşek, göğü de bir binâ yaptı. Gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli meyveler, ürünler çıkardı. O halde, siz de gerçeği bile bile Allah’a ortak koşmayın. (Bakara 22)
 

Yorumlar 2
Abdullah AYHAN 02 Nisan 2024 23:06

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.

Mustafa Tunç 02 Nisan 2024 20:00

Murat Soytürk hocam Elinize yüreğinize sağlık. Makalenizden ziyadesiyle istifade ettik.

Yazarın Diğer Yazıları