Resul COŞKUN

Allah ve Rasulüne İtaat/ Peygamberi Anlamak

Resul COŞKUN

       Bizi yaratan, yaşatan ve sayısız nimetlerle donatan Rabbimize hamd, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasulü Hz. Muhammed'e salât ve selâm olsun. Selâm olsun O'nun âl ve ashabına, selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakk'a tabi olan, hayırda yarışan, yardımlaşan ve hayra öncülük eden kullara.

Bismillahirrahmanirrahim.

    Âli İmran Suresi
Bismillahirrahmanirrahim.
132. Ayet: "Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin."
      
     Enfal 24.Ayet: "Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlüne uyun. Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız."

     Yukarıda mealini vermiş olduğumuz ayetlerde hüküm gayet açık zikredilmektedir. Allah ve Rasulüne itaat. Yüce Rabbimiz insanoğlunu başıboş yaratmadığı gibi, rehbersiz, kılavuzsuz da bırakmamış ilahi kitaplar ve onları tebliğ ve tebyin etmesi içinde elçiler göndermistir. Peygamberler ilahi emir, yasak ve öğütleri hem haber vermişler hem de yaşayarak bizlere rehberlik etmişlerdir. Nitekim Hazreti Aişe annemize Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) ahlakı sorulunca "Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı" (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 26.) demesi Kur'an'ı Kerim'in O'nun şahsında mücessem (canlı Kur'an) hale geldiğinin kanıtıdır. 
      Tüm peygamberler de olduğu gibi Hazreti Muhammed'de (sav) insanları daima hayat veren şeylere davet etmiştir. Onlar insanlık için zahmet değil, rahmet olmuşlardır. Bu husus Enbiya Suresi 107. ayette "Andolsun ki Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" buyrularak bize bildirilmiştir. İslam'ın prensipleri düşünüldüğü zaman bu durum kolayca anlaşılabilir.
    Yüce Allah "... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah´tan korkun. Çünkü Allah´ın azabı çetindir." (Haşr Suresi: 7.Ayet) ayet-i kerimesinde peygamberin her yönüyle bize model olduğunu haber vermiştir. Bu yüzden hayatımızın her anında, her alanında O'nu (sav) örnek olmalı ve O'nun Kur'an'ı anlattığı, açıkladığı gibi yaşamalıyız.
                        
      Allah'ım! bizi ve neslimizi kendisine layık kul, habibi Hz. Muhammed'e (sav) layık ümmet eylesin. Bizi sırf rızası için hayra koşan, hayırda yarışan, yardımlaşan, hayra öncülük eden, şerden kaçan, af ve mağfiretine mazhar olan salih, muttaki kullarından eylesin. İmanımızı kuvvetli, amellerimizi salih  eylesin. Bizi şirkten, küfürden, nifaktan, riyadan ve cimrilikten uzak etsin.

     Kur'an Hayat Nizamı

Kur'an hayat nizamı, dizayn eder dünyanı,
Her harfinde on sevap nurlandırır ukbanı.

Kur'an'da emir vardır, uyunuz peygambere,
Çağırıyor o sizi hayat veren şeylere.

Öğrenip öğretenler en hayırlı insandır 
Öğren, oku ve öğret hayatını nurlandır.

Kur'an'ı öğrenenler kuklası olmaz elin,
Daim yoluna uyar Hazreti Muhammed'in (sav)

Kur'an hayat nizamı haydi durma uygula,
Yaşadığın hayatı onun ile sorgula.

Kur'an'ı okuruz biz hitaben dirilere,
Hasıl olan sevap da hediye ölülere.

Kendi Kur'an okumaz okuyanlara çatar,
İlimden nasiplenmez keyfince fetva basar.

Kur'an'ı tebliğ eden Peygambere hiç uymaz,
Kendini bir şey sanır, adına toz kondurmaz.

Toplar şakşakçıları, ateşli vaazlar eder, 
Peygamber sünnetine 'rivayet' deyip geçer. 

Muhibbi Rasulüm ben Rasul (s) benim önderim
Alemlere rahmettir, o kutlu peygamberim.

               Dr. Resul Coşkun 
                  25 Şubat 2024

      Allah'ım! Bize hayat veren, büyük kurtuluşa çağıran Rasulünü ve getirdiği hakikati işittik ve itaat ettik, bizi ve evlatlarımızı hayatının her anında Rasulünü örnek alan salih, takva sahibi kullarından eyle. Ya Rabbi! Bizi kitabını okuyan, hayatına tatbik eden, namazlarını kılan, vermiş olduğun rızıktan gizli ve açık infak eden özüyle, sözüyle, davranışlarıyla, giyim kuşamıyla dinini en güzel şekilde temsil eden salih, muttakî kullarından eyle. Allah'ım! İslâm fıtratıyla gelen bedenimizi, iman nuruyla teslim etmeyi nasip et. Allah'ım! Bizim yegane dostumuz Sensin, bizi dostluğundan ve dostlarından ayırma, Âmin.

Ahzab Suresi, 21.Ayet: "Andolsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah´a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah´ı çok zikredenler için güzel bir örnektir."
     
ÖRNEĞİN HEP O (sav) OLSUN

Doğrulukta yok eşi,
Örneğin hep o olsun.
Hiç sevmez yalan işi,
Örneğin hep O olsun.

Akıl ve zekasıyla,
Tükenmez vefasıyla,
El-Emin lakabıyla,
Örneğin hep O olsun.

Günahtan uzak olsun,
Sıfatı ismet olsun,
Şefkat ve merhamette 
Örneğin hep O olsun.

Varlıkta ve yoklukta,
Kolaylık ve zorlukta,
Yaratana kullukta,
Örneğin hep O olsun.

Hüzünde mutlulukta,
Hastalıkta sağlıkta,
Gençlikte, yaşlılıkta,
Örneğin hep O olsun.

Örnek alırsan O'nu,
Güzel insan olursun.
Razı olur Hakk senden,
Ebedi kurtulursun.

Muhibbi Rasul derki;
Muhammed (s) Rasulullah
Onu örnek alanlar,
Cennetlik olur billah.

        Dr. Resul COŞKUN
(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

Yazarın Diğer Yazıları