Resul COŞKUN

Kur'an'dan Damlalar Gönülden Dualar

Resul COŞKUN

İbrahim Suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
32. Ayet: "Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.
33. Ayet: Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur.
34. Ayet: O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür."

Ey göklerin ve yerin ve herşeyin sahibi olan yüce Mevlamız! Sana hamd ediyoruz, vermiş olduğun sayısız nimetlerden dolayı Sana sonsuz şükrediyoruz, bizi ve nislimizi zalim ve nankör olan kullarından eyleme. Rasulün Hazreti Muhammed'e salât ve selâm ediyoruz, bizi Onu seven ve rehber edinen Salih, muttakî kullarından eyle. Nurlu yolundan ayırma. 

Allah'ım! Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım isteriz, rahmetini ve yardımını esirgeme bizden. Allah'ım! Bizi ve neslimizi azabına düçar olmadan, hakikati gören, iman eden ve imanının gereğini yapan kullarından eyle. Allahım! Bizi Sana lâyık kul, habibin Hazreti Muhammed'e (sav) layık ümmet eyle. Allahım! Mülkün yegane sahibi sensin, dilediğine verir, dilediğinden alırsın, dilediğini azîz eder, dilediğini de zelil edersin, Allah'ım! Bizi azîz eyle, zelil eyleme. Allah'ım! ordularımızı karada, havada ve denizde muzaffer eyle. Vatanımıza dirlik, düzen, birlik ve beraberlik ver, kafirlere, zalimlere karşı bize yardım et. Allah'ım! Filistin'de ve dünyanın her yerinde İslam'a ve müslümanlara saldıranları el-Kahhar ismi şerifinle kahr-u perişan eyle. müslüman kardeşlerimize muzafferiyetler ihsan et. Allah'ım! Bizi müslüman olarak yaşat, müslüman olarak öldür ve vaad ettiğin Cennetlerine dahil eyle. 

"Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." 
                  (Hicr Suresi, 99. ayet)

İLAHİ LÜTUFTUR BİL

Çevreyi gören gözler
Ağzında beyaz dişler, 
Seni konuşturan dil,
İlahi lütuftur bil.

Yürüdüğün ayaklar,
Kalem tutan ellerin, 
Sana hayat veren kalp,
İlahi lütuftur bil. 

İşitmeni sağlayan,
Kulaklarındır senin, 
Damarındaki kan,
İlahi lütuftur bil.

Eğer burun olmasa,
Koku nedir bilmezdin, 
Bedeninde her organ,
İlahi lütuftur bil.

Düşünmeni sağlayan, 
Muhteşemdir o beyin, 
Tat aldığın o dilin,
İlahi lütuftur bil.

Kullandığın güzel ses, 
Aldığın her bir nefes,
Aynada gördüğün yüz,
İlahi lütuftur bil.

Ne söyleyim ben daha,
Sayısız nimet var bil.
Sana nimet verene,
Kulluk etmesini bil.

Kur’an İlahi rehber,
Onun kıymetini bil,
Nankörlük etme sakın,
Şükür etmesini bil.

Muhammed (sav) en güzel önder,
Örnek almasını bil,
Hayat denen bu yolda,
Tabi olmasını bil. 

Sakın uyma şeytana, 
Ondan kaçmasını bil.
Aldığın her nefeste, 
Aciz olduğunu bil.

Şeytanca kibirlenme, 
Küfürde debelenme,
Kötülükle bezenme,
Ahlaklı olmayı bil.

Yaradanı unutma,
Sakın yolundan sapma,
Dünya fani unutma, 
Cennetlik olmayı bil.

       Dr. Resul Coşkun 
(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

Yorumlar 1

Yazarın Diğer Yazıları