Resul COŞKUN

Kur'andan damlalar, gönülden dualar

Resul COŞKUN

Bismillahirrahmanirrahim 

34.Ayet: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin. Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!" Hacc Suresi 

      Kurban Allah'a yaklaşmak demektir. Kurban İbrahim (as) gibi itaatin ve teslimiyetin ve İsmail (as) gibi canını Allah için feda edebilmenin adıdır. Hacer annemiz gibi ciğer paremizi Allah yolunda feda etmenin adıdır. Rabbim bizlere  rızasına yaklaştıran salih işler yapmayı nasip etsin. Rabbim Kur 'an ahlakıyla ahlâklandırsın.  
Bu gün Arefe günü. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Arafat Dağı Hz. Âdem ile Hz. Havvâ’nın yeryüzüne indikten sonra buluştukları yer olarak tanımlanmıştır. Burası aynı zamanda hacıların haccın rüknü olarak vakfe yaptıkları mekandır. 
     Hz. Peygamber’in “Hac Arafat’tır” (İbn Mâce, “Menâsik”, 57; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 68; Tirmizî, “Tefsîr”, 3) buyurması, İslâm’ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yerine getirilmesinde Arafat’ın ne kadar önemli bir yeri olduğunu göstermeye kâfidir. Bu hadise dayanılarak bütün mezheplerde Arafat’ta vakfe haccın rükünlerinden sayılmış, Hanefîler’de ise “aslî rükün” sayılıp diğer rükünlerden farklı olan önemine işaret edilmiştir.
     Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler’e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikîler’e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler’e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikîler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler’de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.
      Arefe gününü fırsat bilip dua edilmelidir . Zira Hadis-i şerifte "Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır" [Muvatta, Hac; 81] buyrulmuştur.
     Arefe günü ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirmeli, insanlara iyilik etmeye çalışılmalıdır. Bir Hadis-i şerifde: "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür"[Deylemi] buyurulmuştur. "Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur" [Taberani] müjdesi de vardır. Dolayısıyla bugünü birbirimize dua ederek, zikirle, fikirle, şükürle ve yardımlaşma ile değerlendirelim, buyrun birlikte dua edelim: 
       Allah'ım! yönümüzü Senin rızana çevirdik, eşin, ortağın yok. Kebir de Sensin, Ekber de, Senden yücesi yok. Allah'ım! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve evlatlar nasıp et. Allah'ım! Bizi ve neslimizi rızana erenlerden, cennetine girenlerden, Nur Cemalini görenlerden ve Rasulüne komşu olanlardan eyle. Allah'ım! Zikrinle, fikrinle, şükrünle zenginleştir, imanı kuvvetli, amelleri salih olan kullarından eyle bizi. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza hayırlı acil şifalar ver. Âmin. Yâ Muîn. Yâ ze'l-Celali ve'l-İkrâm.
     Allahım, bütün dua ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Arefe gününüz ve  Kurban Bayramınız mübarek olsun.

          ÖNEMLİ !!! 
     Arefe günü sabah namazından, Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farzlardan sonra, vacip olan teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşaallah.

KEŞKELERİN OLMASIN!

Öyle bir yaşa ki sen,
Keşkelerin olmasın.
Keşkelerin var ise,
Tevbesiz de kalmasın.

İstiğfar et Rabbine,
Gönlün, gözün açılsın.
Hesap günü gelince,
Yüzüne nur saçılsın.

Pişmanlık ateşiyle,
Tutuşup da yanarsan,
Yönel Tevvâb Allah'a,
Unutma O'dur Ğufran.

Ğaffar olan O Rahman,
Seni de Bağışlasın.
Cennette Rasulüne,
Sen de komşu olasın.

       Dr. Resul COŞKUN
T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

Yazarın Diğer Yazıları