Resul COŞKUN

Peygamberlerin Gönderiliş Amacı ve Mümine Yakışan Tavır

Resul COŞKUN

    İnsanoğlu başıboş yaratılmış bir varlık değildir. Kendisine sayısız nimetler sunulmuş, akıl verilmiş ve yeryüzüne halife kılınmıştır. İnsanın yaratılış gayesinin Allah'a kulluk olduğu Zariyat Suresi 56. ayetinde de belirtilmiştir. Mü'minlere yakışan Allah'ın koymuş olduğu kurallara uymaktır. Yeme, içme, giyim kuşam vb. her konuda, hayatının her alanında mü'min Allah'ın rızasını gözetmeli ve Rasulün sünnetine riayet etmelidir. İnsanoğlunun kendince ibadet ihdas etme veya var olan bir ibadeti kaldırma yetkisi yoktur. Maalesef basında veya sosyal medya kanalları aracılığıyla bu tür düşüncelere rastlıyoruz. İbadetlerle ilgili röportaj yapılırken genellikle "Bana göre..." diye başlayan ifadeler duyarsınız. İbadetin bana göresi olmaz. Allah neyi, nasıl emretmiş, Hz. Peygamber onu bize nasıl açıklamıştır? Yüce Allah Nisa Suresi 64. Ayette "Biz her peygamberi -Allah´ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. ..." buyurarak 
peygamberleri kendilerine uyulması için gönderdiğini belirtmektedir. Hatta bir sonraki ayette herhangi bir konu da anlaşmazlık olduğunda peygamberin hakem kabul edilip verdiği hükme boyun eğmedikçe kişi veya kişilerin iman etmiş olamayacağı da belirtilmiştir. (bkz : Nisa Suresi 65. Ayet) Peygamberler her zaman gönderiliş amaçlarına uygun rol model olmuşlar,  tebliğ, tebyin ve teşri görevlerini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir.
      Dolayısıyla mü'minlere düşen ve yakışan görev Kur'an ve sünnete uygun yaşamalarıdır. Giyim-kuşam, tavır ve davranışlarımızla Allah ve Rasulüne itaat edelim ki; Allah'ın sevdiği ve razı olduğu  "Rabbin Senden razı, sen Rabbinden razı gir Cennetime" buyurduĝu salih, muttakî kullarından olalım. Bu vesileyle konuyla ilgili yazmış olduğum bir şiirimi de sizinle paylaşmak istiyorum.

HÜKÜM 

Hükmü koymuş ise Allah,
İfası gerek kuluna,
Hükmüne karşı gelenler,
Nasıl erer rızasına?

Allah'ın koyduğu hüküm,
Her mü'mine geçerlidir,
Kasten hükme karşı gelen,
Zalimlerdir, kâfirlerdir.

Muhibbi Rasul olanlar,
Hükmü ilahiye uyar.
Uğrunda canını verir,
"Rabbin razı..." sözü duyar.

Hakk'ı razı eden kullar,
Dünyada da huzur bulur.
Hesap günü geldiğinde,
Cennetlerine kavuşur.

       

      Ey yedi kat göklerin ve yerin ve arsındaki herşeyin Maliki olan Allah'ım! Ey her şeye Kadir olan yüce Mevlamız! Hamd övme, övülme yalnız Sana'dır. Allah'ım! Sana inandık, Sana güvendik ve Sana sığındık, Sana ve Rasulüne itaat ettik, bizi Nurlu yolundan ayırma. Bizi de kitabında zikrettiğin o güzel arkadaşlarla haşreyle. Allah'ım! üzerimize rahmet kapılarını aç, işlerimizi kolaylaştır, her türlü felaket ve afetlerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Allah'ım! bizim ve evlatlarımızın kalplerini dinin üzerine sabit kıl, imanımızı kuvvetli, amellerimizi salih eyle. Allah'ım! Bizi vad ettiğin cennetlere kavuştur, Nur Cemalini gören ve Rasulüne komşu olan salih, muttakî kullarından eyle. Âmin. Yâ Muîn.

Yazarın Diğer Yazıları