Resul COŞKUN

Rum Suresi

Resul COŞKUN

Rum Suresi

Bismillahirrahmanirrahim
50. Ayet: "Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
51. Ayet: Andolsun, eğer (ekinlerine zararlı) bir rüzgâr göndersek de o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar.
52. Ayet: Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin.
53. Ayet: Sen, körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen, çağrını ancak âyetlerimize inanıp müslüman olan kimselere işittirebilirsin."

Hamd olsun bizi müslüman olarak yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler sunan Allah'a. Salât ve selâm olsun, mü'minlere çok düşkün, en güzel ahlak örneği olan Hazreti Muhammed'e ve Onun âl ve ashabına. Selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakka tabi olan kullarına.

Allah'ım! Bizi ve neslimizi kâinata ibret nazarıyla bakan, ibret alan, imanı kâmil, amelleri salih ve ihlâslı olan, sevdiğin ve razı olduğun salih, muttakî kullarından eyle. Allah'ım! Bizi Sana iman etmeye davet eden Rasûlünü işittik ve itaat ettik, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi müslüman olarak yaşat, müslüman olarak öldür ve salihler zümresine kat. Âmin. Ya Muîn.

Cemre Düştü 

Cemre deyip geçmeyin
Bir cemre buzu çözer,
Topraklar hayat bulur, 
Dallar çiçeğe döner.

Cemre düşsün gönlüne,
Kin ve nefret yok olsun.
Can bulsun güzellikler,
Kötülükler yok olsun.

Bir bir düşen Cemreler,
Baharı müjdeliyor.
Doğaya ibretle bak,
Yeniden diriliyor.

Muhibbi Rasul ol da
Cemre düşsün gönlüne
Taş kalpler hayat bulsun,
Allah'ın dini ile.
    
        Dr. Resul Coşkun 
           4 Mart 2024

Yazarın Diğer Yazıları