Resul COŞKUN

Sahi İlim Neydi?

Resul COŞKUN

Sahi ilim neydi?
Yaratan Rabbinin adıyla okumak ve dünyayı imar etmek mi?
Yoksa şeytanın bile aklına gelmeyecek tuzaklar kurup insanlığı yok etmek mi?

Sahi ilim neydi?
Yaratılış gayesini unutup, kibirlenip haddini aşmak, ilahlık taslamak mı?
Yoksa haddini bilip, Allah'a lâyık kul olmak mı?

Sahi ilim neydi?
Masum insanların üzerine 
acımasızca bombalar yağdırmak mı?
Yoksa sıkıntıda, zorda olan bir insanın derdini paylaşmak mı?

Sahi ilim neydi?
Doğanın dengelerini bozup, çevreyi yaşanmaz hale getirmek mi?
Yoksa doğayı korumak için, kıyametin kopacağını bilsen dahi, elindeki fidanı dikmek mi?

Sahi ilim neydi?
Daha çok kazanmak için insanlığa zarar verecek şekilde genleri bozuk ürünler imal etmek mi?
Yoksa insanlığa hizmet için meyvesini yemeye ömür yetmeyeceğini bile bile bir fidan dikmek mi?

Sahi ilim neydi?
Zararın dönüp dolaşıp kendine geleceğini bile bile nükleer bombalar atmak mı?
Yoksa insanlık zarar görmesin diye nükleer araştırmalar yapmak mı?

Sahi ilim neydi?
İletişim araçlarını fütursuzca kullanarak yuvaları yıkmak mı?
Yoksa ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için bağlantı kurmak, yardım ulaştırmak mı?

Sahi ilim neydi?
İnsanlığını unutup çoluk, çocuk demeden, bir nesli yok etmek mi? 
Yoksa öleceğini bile bile, bir canı korumak için kendini siper etmek mi?

Sahi ilim neydi?
Fitne fucur peşinde koşup kardeşliği yok etmeye çalışmak mı?
Yoksa farklılıkları zenginlik olarak görüp daha iyi kaynaşmak, güzellikler ortaya koymak mı?

Sahi ilim neydi?
İnsanlığın geleceğini yok etmek için nükleer santraller kurup, insanları çaresiz hastalıklara düçar etmek mi?
Yoksa insanların tedavisi için gece gündüz demeden ilaç üretmek mi?

Sahi ilim neydi?
En vahşi canavardan daha vahşi insanlar yetiştirmek mi?
Yoksa kedi uykusundan uyanmasın, rahatsız olmasın diye elbisesini kesen merhametli insan yetiştirmek mi?

Sahi ilim neydi?
Doyumsuz olup, hırsla mal edinip çevresindeki insanları açlığa, sefalete mahkum etmek mi?
Yoksa cephede esir aldığı insana, insan olduğu için ekmeğini, suyunu bölüşmek mi?

Sahi ilim neydi?
Medeniyet adı altında, medeniyetten yoksun sırtlan kümesi yetiştirmek mi? 
Yoksa karıncayı bile incitmekten çekinen merhamet sahibi insan yetiştirmek mi?

Sahi ilim neydi?
Güzellik yarışması adı altında kadını uryan etmek ve reklam malzemesi olarak kullanmak mı?
Yoksa ayaklarının altına Cennet serilmiş kadın olarak değer katmak mı?

Sahi ilim neydi?
Kız çocuğu oldu diye diri diri çocuğu toprağa gömen insan yetiştirmek mi?
Yoksa çocuğunu diri diri toprağa gömen insanları adalet timsali bir insana dönüştürmek mi?

Sahi ilim neydi?
Dünya dönüyor dediği için Galile'yi yargılamak mı?
Yoksa düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz? Ey akıl sahipleri!... hitabına uyup Kur'an ve Sünnet'in önderliğinde aklını kullanmak ve yeni keşiflere yelken açmak mı ?

Sahi ilim neydi?
Allah'tan başka ilahlar kabul etmek mi?
Yoksa Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayıp yalnız O'na kulluk etmek mi?

Sahi ilim neydi?
Allah'ın "sakın şeytanın izinden gitmeyin" nehyine rağmen, şeytanın izinden gitmek mi?
Yoksa alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Rasulünün sünnetine uygun hareket etmek mi?

Sahi ilim neydi?

Yazarın Diğer Yazıları