Resul COŞKUN

Samimiyet Ölçüsü Kurban

Resul COŞKUN

Kurban kelime olarak yakın olmak anlamındadır. Dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

 Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mü'min, Allah rızasını kazanmak için kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. 

Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Kurban; İbrahim'ce (Aleyhi selâm) bir fedakarlık ve teslimiyettir. Yıllarca hasretliğini çektiği evladını Allah emrettiği için feda etmenin, koşulsuz teslimiyetin göstergesidir. Kurban; "Allah'ın emri ise emredileni yap" diye İsmail'ce (as) teslimiyet ve uğruna gözünü kırpmadan canını feda etmenin göstergesidir. Kurban; Hacer (Aleyha selâm) annemiz gibi, ciğerparesini "Bunu Rabbim emretti" deyince fermana boyun eğmenin göstergesidir.

Her ibadette olduğu gibi Kurban ibadetinde de amaç Allah'a yakın olmaktır. Yüce Rabbimiz kendisine ulaşanın, rızasını kazandıran şeylerin kan ve et olmadığını ayet-i kerimede şu şekilde ifade buyurmuştur: "Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!" (Hacc Suresi: 22/37)

Gerek kuralları belirli olan ibdetlerde gerekse diğer işlerde önemli olan niyet ve samimiyettir. Hazreti Muhammed'in (sav): "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Rasûlü için hicret ederse, hicreti Allah ve Rasûlü"nedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.” (Müslim, İmâre, 155; Buhârî, Bedü'l-vahy, 1) buyurduĝu gibi nihayetinde herkes niyetinin karşılığını alır. Zira Sevgili Peygamberimiz "Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar" (Müslim: Birr; 34) buyurmaktadır. Dolayısıyla Kurban 'eti için veya başkaları ne der' diye değil sırf Allah rızası gözetilerek kesilmelidir. 

Kurban kesimi konusunda sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) yapmış olduğu şu uyarı çok manidardır: "İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!” (İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321). Namazgah namaz kılınan yer anlamına gelir. Namaz kılınan bir mekandan Allah Rasulü tarafından bir nevi uzaklaştırmak anlamına gelen 'yaklaşmasın!' uyarısı bir müslümanın muhatap olmak istemeyeceği çok korkunç bir ifadedir. Böyle bir uyarıya muhatap olmaktan Allah'a sığınırız. Rabbim keseceğiniz kurbanları, yaptığınız ve yapacağınız ibadetleri, tesbih ve tekbirleri kabul etsin. Yaptığınız her iş, söylediğiniz her söz sizi Allah'a yaklaştırsın. Burada Kurbanla ilgili yazmış olduğum "Kurban Olalım Hakk'a" şiirimi de sizinle paylaşmak istiyorum. 

Enam Suresi
Bismillahirrahmanirrahim 
162. Ayet: "De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.
163.Ayet: O´nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.

KURBAN OLALIM HAKK'A

Arefe'den başlayan,
Teşrik tebirleriyle,
Sabahın seherinde,
Kurban olalım Hakk'a.

Bu gün bayramımız var
Mutlu olsun insanlar,
İşleyelim hayırlar,
Kurban olalım Hakk'a

Kılalım namazları,
Keselim Kurbanları,
Kollayıp muhtaçları,
Kurban olalım Hakk'a.

Halil İbrahim gibi,
Oğlu İsmail gibi,
Annemiz Hacer gibi,
Kurban olalım Hakk'a.

Bu ne güzel bir telaş,
Kardeşinle yakınlaş!
Şeytanlardan uzaklaş!
Kurban olalım Hakk'a.

Öksüz, yetim sevinsin.
Sevildiğini bilsin.
İhtiyacı gidersin.
Kurban olalım Hakk'a.

Kin ve nefret yok olsun.
Evler huzurla dolsun.
Muhtaçlar mutlu olsun.
Kurban olalım Hakk'a.

Kur 'an Allah kelamı.
Oku! kardeş Kur'an'ı.
İhmal etme Kurban'ı,
Kurban olalım Hakk'a.

Kurban Hakk'a yakınlık,
Olmasın hiç dargınlık,
Uzak olsun düşmanlık,
Kurban olalım Hakk'a.

Muhibbi Rasul sende
Teşrik tekbirleriyle,
Her namazda zikreyle,
Kurban olasın Hakk'a.

(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

Allah'ım! Sana hamd ediyoruz, vermiş olduğun sayısız nimetlerden dolayı Sana şükrediyoruz. Rasul'ün Hazreti Muhammed'e salat ve selâm ediyoruz. Selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakk'a tabi olan kullara.

Allah'ım! Namazımız, kurbanımız, yaşamımız ve ölümümüz Senin içindir, bizi ve neslimizi Sana kurban eyle. İmanımızı kuvvetli, amellerimizi ihlaslı,  dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bizi şeytandan ve onun yardımcılarından uzak eyle. Lütfunu, rahmetini ve yardımını esirgeme Allah'ım!. Âmiiin. Ya Muîn. Yâ ze'l-Celali ve'l-İkrâm.
 

Yorumlar 1
Turan ORAKÇI 14 Haziran 2024 11:08

Şimdiden Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, sevgi selam gönderiyorum

Yazarın Diğer Yazıları