• Haberler
  • Nevşehir
  • 44. Uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumu başladı

44. Uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumu başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun 44.'sü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile Nevşehir'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinden olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun 44.’sü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile Nevşehir’de başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda, ülkemizde 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalar çerçevesinde yapılan arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler yer alacak. Sempozyumda, hafta boyunca beş ayrı salonda, 392 bilim insanı tarafından Kazı Sonuçları Toplantısı’nda 239, Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda 99 ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı’nda 90 olmak üzere toplam 428 bildiri sunulacak. Sempozyuma 10 farklı ülkeden 34 bilim insanı 34 bildiri ile programda yer alacak. 1979 yılından bu yana gerçekleştirilen sempozyum, arkeoloji alanında ülkemizde gerçekleştirilen en önemli bilimsel faaliyet olmakla kalmayıp, kapsamı itibariyle dünya çapında gerçekleştirilen sayılı bilimsel faaliyetlerden birisi konumunda olan sempozyumun açılışında konuşan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay yaptığı açıklamada; "Ülkemizin en büyük sorunların biri olan kültür varlığı tahribatı ve kaçakçılığı konusunda bakanlığımızın özverili çalışmalarını unutmamak gerekir. Dünyadaki gelişmekte olan yeni teknolojilerin ülkemizde uygulanmasının kültür mirasın korunmasına olacağına inanıyorum. Yeni teknolojilerin kullanımıyla belgeleme, konservasyon ve restorasyon çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini görmekteyiz. Bu çalışmaların daha geliştirilerek devam edeceğine inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de yaptığı açıklamada; “Ülkemizin eşsiz doğal ve kültürel mirasının bilimsel yöntemlerle aydınlatılmasına yönelik yapılan kazı ve araştırma sonuçlarının 27-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek böylesi önemli bir sempozyumda ele alınacak olması ihtisas alanımız çerçevesinde bizler için ayrıca büyük anlam taşımaktadır. Ülkemizin zengin kültürel mirasına yönelik yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyu ve bilimsel çevrelerle paylaşmak adına 1979 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun bilime ve kültüre katkıları hepimizin malumudur. Ülkemizin yetiştirdiği değerli aydınlardan biri olan Osman Hamdi Bey’in çabalarıyla Osmanlı’nın son dönemlerinde kurumsallaşmaya başlayan ülkemiz arkeoloji ve kültürel miras çalışmalarının günümüzde ulaşmış olduğu seviyenin en iyi şekilde izlenebildiği bu sempozyumun gelecek kuşaklara değerli bir bilgi birikimi ve hafıza devrettiği açıktır" şeklinde konuştu.

Bakmadan Geçme