• Haberler
  • Gündem
  • Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Afet Bakanlığı Kurulmalı'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Afet Bakanlığı Kurulmalı'

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yöneticilerle halkın yüzleşme zamanı olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzamanı Adnan Evsen, kıta üzerindeki en büyük depremlerin yaşandığı ülkemizin  tartışmasız bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, 'Afet Bakanlığının' kurulmasının gerektiğini vurguladı.

Depremlere karşı tedbir oluşturabilmek için,  TBMM’nin yapacağı anayasal ve yasal düzenlemelerin, yürütmenin ve belediyelerin alacağı kararların, bireysel olarak ise bilinçli bireyler yetiştirmenin büyük önem arz ettiğini belirten Evsen yaptığı açıklamada şu hususlara dikkat çekti:

‘İmar Affı: Ülkemizde bugüne kadar en az 20 defa imar affı çıkarılmıştır. Bugünden itibaren yeni bir imar affının önü anayasal olarak kapatılabilir. TBMM, fay hatlarının üzerine ev yapılmasını engelleyici hükümler getirmek için Kanun düzenlemesi yapabilir.

 Afet Bakanlığı: Madem bu ülke bir afet ülkesi, madem bu ülke aktif tektonik hatların üzerinde yer alıyor, madem bugüne kadar deprem yüzünden 150 binden fazla insanımızı kaybettik; o zaman afet konusu ile doğrudan ilgilenecek, fay hatlarının yerlerini tam olarak belirleyecek, her bir fay ve segmentin bütün özelliklerini tespit edecek bir Afet İşleri Bakanlığı kurulması sağlanabilir. 

Fay Yasası: Halen taslak olarak TBMM’de bekleyen Fay Yasası bir an evvel çıkarılabilir. Afet riski oluşturabilecek faylara ne kadar mesafede yaklaşılabilececeğı ile ilgili düzenleme yapılabilir. 

Sigorta Güvencesi: Binaların, yapımından ekonomik ömrünün sonuna kadar sigorta kapsamına dâhil edilebileceği konusunda yasal düzenlemeler geliştirilebilir. 
Yerel Yönetimlerin Alabileceği Kararlar: Şehri tehdit eden depremler başta olmak üzere doğal olaylar hakkında bir derleme çalışması yapılabilir. 

Deprem Master Planı: Şehri tehdit eden fayların çalışması yapılabilir. En yakın fay zonundan başlayarak şehri etkilemesi muhtemel olan bütün faylar Deprem Master Planı kapsamında çalışılabilir. Fay hatlarının olduğu alanlar imar dışı bırakılabilir. Bu alanlar günübirlik mesire yerleri, park ve bahçe olarak düzenlenebilir.  Sıvılaşan zeminler afet riski altındaki alanlar olarak ilan edilebilir. Dere yataklarının olduğu yerlere imar izni verilmeyebilir.

Uzman Danışman: Elbette ki belediye başkanlarının bütün doğal tehdit ve riskleri bilme zorunluluğu yoktur. Ama madem bu şehrin düzgün yönetilmesi adına aday oluyor, o zaman iş başkalaşır. Belediye başkan adayımız şehri tehdit eden en büyük afet riski neyse o konu üzerinde de bilgi sahibi olmalıdır veya uzman bir danışman ile birlikte çalışmalıdır.   

Bireysel Tedbirler: Deprem riski yüksek bir ülkede yaşıyor olmanın bilinciyle deprem ile ilgili en temel bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Merkezî hükümetten ve yerel yönetimlerden deprem öncesi yapı stokunun güçlendirilmesi yönünde talepte bulunabiliriz. Bu husus başkan adayına oy vermenin en temel sebepleri arasında sayılabilir.’

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen,  31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticileri seçmeden önce şehrimize, ilçemize, mahallemize, sokağımıza, evimize gelecek olan milletvekillerine, belediye başkan adaylarına, siyasi kişiliklere depreme karşı tedbir oluşturmak ve olası zararlarını azaltmak için vatandaşlar tarafından yukarıda belirtilen hususlardaki planlarının ne olduğu sorulması gerektiğini vurguladı.

Bakmadan Geçme