'Kur'an, Sünnet ve genetik açıdan akraba evliliği' konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen UNUTULMAZ ŞAHSİYETLER Programlarında bu hafta Prof. Dr. Lütfullah Cebeci tarafından 'Kur'an ve genetik açısından Akraba Evliliği' konusu ele alındı.

KUR’AN, SÜNNET VE GENETİK AÇISINDAN AKRABA EVLİLİĞİ KONUŞULDU

 

Program, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin de bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşti. 
Programa Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu’nun yanı sıra Yazarlar Birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Prof. Dr. Lütfullah Cebeci’nin konuşmacı olarak katıldığı programda, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadislerinde, akraba evliliği ile ilgili olarak verilen mesajlar ve akraba evliliği konusunda nasıl bir tavrın yer aldığı üzerinde duruldu.

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci evlilik ile ilgili konularda Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerde belirli ilkeler ve özellikle de kimlerle evlenilmesinin haram olduğunun tek tek sayıldığını bu kapsamda, akraba evliliği ile ilgili ise kesinlikle bir yasaklamanın olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili olarak özellikle genetik ilmiyle uğraşanların bazı endişeler ve akraba evliliklerinden sakat doğumların olduğu ile ilgili çeşitli görüşler ortaya koyduklarını fakat bu endişelerle ilgili olarak kesin bir bilimsel bulgunun olmamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Ortaya konan ihtimallerden yola çıkılarak veya bazı tam olarak veya kesin olarak ortaya konamamış teorilerden dolayı akraba evliliğinin yapılmasının kesinlikle sakat doğumlara sebep olacağı şeklinde bir çıkarım ortaya koyulduğunu bunun da en doğru bilgi gibi yansıtılmasının mümkün olamayacağını vurguladı. Bu durumun Kur’an veya İslam’ın hükümlerinin bilimsel verilerle çeliştiği yolunda bir izlenime sebep olduğunu ve bunun son derece yanlış bir anlayışa sebep olacağının altını çizdi. Akraba evliliği ile ilgili yasaklamanın Kur’an-ı Kerim’de kesinlikle olmadığını ve Peygamber Efendimizin de, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın evliliklerine izin vererek böyle bir yasaklamanın olamayacağını en yakın bir şekilde gösterdiğinin vurguladı. Ayrıca akraba evliliği sonucu sakat doğumların ihtimallerden sadece birisi olduğunu böyle bir durumun yüzde yüz kesin olarak dile getirilmesinin Kur’an’ın cevaz verdiği bir hususun bilim tarafından yasaklanması ve dolayısıyla bilimle Kur’an’ın çatışması şeklinde de özellikle yanlış bir şekilde ele alınmasına sebep olabileceğini vurguladı. Birçok bilimsel konuda Kur’an’ın ortaya koyduğu hükümlerin ne kadar isabetli olduğunun gerçek anlamda bilimsel kanıtlar ortaya çıktığında görüldüğünü ifade etti. Akraba evliliğinin genetik açıdan sakat çocuk doğumlara yol açacağı şeklindeki ihtimalin, başka sebeplerle de örneğin, sigara ve alkol kullanımı sonucu da ortaya çıkabileceğini fakat ne hikmetse bu konularla ilgili endişeler hiç dile getirilmezken sürekli akraba evliliğinin dile getirilmesinin manidar olduğunu belirtti. 

Anadolu’da akraba evliliğinin yaygın olmasından dolayı aile yapısının çok sağlam olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, sadece akraba evliliği sonucu sakat doğumların meydana geleceği imajının verilmesinin son derece yanlış olduğunu anlattı. Bunun yerine gerekirse çiftlerin evlenmeden önce genetik test yaptırarak bu noktada nasıl bir risk taşıdıklarını öğrenebileceklerini fakat her şeye rağmen Yüce Allah’ın yaratması ile ilgili bir konuya müdahalenin doğru olmayacağını, her kişinin kendi kaderini yaşadığını, kimin nasıl bir kaderle karşı karşıya kalacağının bilinemeyeceğini dolayısıyla birçok sebebi olmasına rağmen, sadece akraba evliliğinden dolayı sakat doğumların olduğu yolundaki düşüncenin İslam açısından doğru ve yerinde bir düşünce olmadığının altını çizdi. Cebeci, “Kur’an ve Genetik açısından yakın akraba evliliği” adlı kitabından da bahsederek bu kitapta konu ile ilgili birçok hususu geniş olarak ele aldığını ve bazı Müslüman doktorlarında akraba evliliklerinin sakat doğumlara yol açtığı konusundaki görüşlere katılmadıklarını açıkça beyan ettiklerini ve onların da çeşitli bilimsel verilere dayanarak bunu yaptıklarını belirterek bu konu ile ilgili tek bir görüş varmış gibi lanse edilmesinin geleneksel aile yapımıza zarar veren bir durum olduğunun altını çizdi.

Programın son bölümünde Prof. Cebeci dinleyicilerin çeşitli sorularını cevaplandırdı ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme