Mustafa Asım Köksal, Panelde Anlatılacak

Merhum tarihçi ve fikir adamı Kayserili M. Asım Köksal Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 28 Kasım 2023 Salı günü saat:14.00'de düzenlenecek bir panelle değişik yönleriyle anlatılacak.