1972'de İdam edilen Kayserili genç

6 Mayıs 1972'de iki arkadaşıyla beraber 23 yaşında idam edilen solcu gençlerden biri de Kayseriliydi.

6 Mayıs 1972’de iki arkadaşıyla beraber 23 yaşında idam edilen solcu gençlerden biri de Kayseriliydi.

Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la beraber aynı davadan dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını/bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçlamasıyla idam sehpasına giden Hüseyin İnan Kayseriliydi ve Kayseri Lisesini iftiharla bitirmişti.

Kimdi Hüseyin İnan?

1949 Yılında doğdu. Sarız İlçesi Bahçeli Mahallesinde kayıtlı. Doğduğu Bozhüyük köyü, idari taksimat olarak, dönemsel olarak Gürün ve Sarız arasında bulunuyor.
Babasının adı Hıdır,  annesinin adı da Selver’dir. Bölgede çerçicilik yapan babası daha sonra Sarız’da manifaturacılık dükkanı açtı. Babası Hıdır, amcaları Mehmet ve Kamil, ortaklıktan ayrıldıktan sonra üçü de Sarız’ın güçlü esnafları oldular.

İlkokulu burada bitiren Hüseyin İnan, o yıllarda ilçede ortaokul olmadığı için, Pınarbaşı İlçesi’deki dayısının yanına gitti. Bu ilçede başladığı Ortaokul’dan sonra Lise eğitimini Kayseri Lisesi Fen Bölümünü iftiharla tamamladı. 
1966 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni kazandı. 

Sarız’ın en zengin ticaret erbabı olan bir babanın oğlu olmasına rağmen ticarete bir türlü ısınamadı. Ankara ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Sosyalist Fikir Kulübü’ne üye oldu ve o yılların popüler sosyalist hareketlerinden olan TİP, Dev-Genç ve THKO yapılanmaları içinde aktif rol aldı. 

Okuldaki öğrenci eylemlerinde aldığı aktif rol ve ABD karşıtı 6.Filo eylemlerine katılması nedeniyle okul hayatı yarıda kesildi. 

14 Ekim 1969'da, THKO'nun kadrosunu oluşturan grup ile birlikte Suriye üzerinden Ürdün'e, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'nün askeri kanadı olan El Fetih'in gerilla eğitim kamplarına gitti. Burada aldıkları eğitimin ardından bir süre İsrail'e karşı yapılan kimi eylem ve karakol baskınlarında görev aldı. 

Üç kez gittiği El Fetih kamplarından son dönüşünde, Suriye üzerinden gizlice Türkiye’ye girdiği sırada, Diyarbakır’da bir yolcu otobüsünün içinde yapılan aramada arkadaşı ile birlikte tutuklanıp Diyarbakır Cezaevine kondu. Sekiz ay sonra tahliye oldu.  

29 Aralık 1970'de, THKO'nun örgüt olarak ilk kez ismini kullandığı Kavaklıdere Polis Karakolu'nun kurşunlanması, 1 Ocak 1971'de Türkiye İş Bankası Emek Şubesi soygunu, Amerikan askeri tesislerinin basılarak önce bir, daha sonra dört Amerikalı askerin kaçırılması eylemlerinde bulundu. 

23 Mart 1971'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dayısının evinde gizlenirken, çatışmada öldürülür endişesiyle, dayısı tarafından ihbar edildi. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la Ankara 1. No’lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından 9 Kasım 1971'de idam'a mahkum oldu.

İdamların önlenmesi için gerek Meclis'te, gerek kamuoyunda ve gerekse örgüt arkadaşları tarafından çeşitli girişimlerde bulunulmasına rağmen Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş'le birlikte 6 Mayıs 1972'de asılarak idam edildi. 

Deniz Gezmiş hariç, her ikisi de görevli imam Seyit Çiftçi’nin telkini ile abdest alıp, kelime-i şehadet getirerek idama öylece gittiler. İdam sehpasına çıktığında, iskemleyi her ne kadar kendi titrek ayaklarıyla devirmek istediyse de başarılı olamadı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme