Lazer Göz Ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler

Göz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan, lazer göz ameliyatları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Lazer göz ameliyatı, özellikle miyop (uzağı görememe), hipermetrop (yakını görememe) ve astigmatizma (gözdeki kırıcılık kusuru) gibi refraktif bozuklukları düzeltmek için kullanılan bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyatlar, kişilerin gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyaçlarını azaltmayı ya da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlar. Lazer göz ameliyatı, genel olarak LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis), PRK (Photorefractive Keratectomy) ve SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) gibi çeşitli tekniklerle gerçekleştirilir.

Lazer Göz Ameliyatının Genel Prensipleri

Lazer göz ameliyatının temel prensibi, gözün kornea tabakasının yeniden şekillendirilmesi suretiyle ışığın retinaya ideal bir şekilde odaklanmasını sağlamaktır. Refraktif hatalar, genellikle korneanın ya da lensin şekil bozukluğundan kaynaklanır ve bu hatalar, lazer kullanılarak düzeltilir. Bu amaçla kullanılan lazerler, excimer lazer adı verilen yüksek hassasiyetli lazerlerdir. Excimer lazerler, dokuyu çok ince katmanlar halinde buharlaştırarak çıkarır, bu da yüksek doğruluk sağlar.

Lazer Göz Ameliyatı Teknikleri
LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis)

LASIK, en yaygın lazer göz ameliyatı türlerinden biridir. Ameliyat sırasında, korneanın üst kısmında ince bir flap (kapakçık) oluşturulur. Bu flap, mikrokeratom adı verilen mekanik bir bıçak veya femtosaniye lazer kullanılarak kesilir. Flap, bir menteşe gibi geriye katlanır ve altındaki kornea dokusu excimer lazer ile yeniden şekillendirilir. Daha sonra flap yerine yerleştirilir ve doğal olarak yapışarak iyileşir. LASIK'in avantajları arasında daha hızlı iyileşme süresi ve daha az rahatsızlık bulunur.
 
PRK (Photorefractive Keratectomy)
PRK, korneanın yüzeyinden doğrudan doku buharlaştırılmasıyla gerçekleştirilen bir tekniktir. Bu yöntem, korneanın yüzey hücrelerinin (epitel) uazaklaştırılmasını ve ardından excimer lazer ile korneanın yeniden şekillendirilmesini içerir. PRK, genellikle LASIK’e göre daha uzun bir iyileşme süresine sahiptir, çünkü epitel dokunun kendini yenilemesi birkaç gün almaktadır. Ancak, PRK bazı durumlarda, özellikle korneanın ince veya düzensiz olduğu hastalarda tercih edilebilir, çünkü korneanın daha derin katmanlarına müdahale edilmez.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)
SMILE Lazer, daha yeni ve minimal invaziv bir lazer göz ameliyatı yöntemidir. Bu teknikte, femtosaniye lazer kullanılarak korneanın içinde ince bir lentikül (lens biçimli küçük doku parçası) oluşturulur ve bu lentikül küçük bir kesiden çıkarılır. SMILE, flap oluşturma gerektirmediği için potansiyel olarak daha az yan etkiye ve daha az komplikasyona sahiptir. Ayrıca, gözde daha az kuruluğa sebep olabilir.
 

Lazer Göz Ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler
Lazer Göz Ameliyatının Uygulanması
Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Lazer göz ameliyatı öncesinde kapsamlı bir göz muayenesi yapılması gereklidir. Hastanın göz yapısı, refraktif hata derecesi, kornea kalınlığı ve genel göz sağlığı değerlendirilir. Bu değerlendirme, hastanın lazer göz ameliyatı için uygun bir aday olup olmadığını belirlemek için kritiktir. Ayrıca, hasta ameliyatın riskleri, faydaları ve iyileşme süreci konusunda bilgilendirilir.

Ameliyat Süreci
Lazer göz ameliyatı genellikle poliklinik ortamında, yani hastanın aynı gün içinde evine dönebileceği bir şekilde gerçekleştirilir. Ameliyat aşağıdaki adımlarla uygulanır:
1.    Anestezi: Göz damlası ile lokal anestezi uygulanarak göz uyuşturulur.
2.    Hazırlık: Göz steril hale getirilir ve göz kapaklarını açık tutmak için spekulum adı verilen bir alet kullanılır.
3.    Lazer Uygulaması: Seçilen tekniğe bağlı olarak, kornea dokusu excimer ya da femtosaniye lazer ile yeniden şekillendirilir. Bu adım sadece birkaç dakika sürer.
4.    Tamamlama: Eğer LASIK yapılıyorsa, oluşturulan flap yerine yerleştirilir. PRK ve SMILE işlemlerinde ise, ameliyat doğrudan dokulara etki ettiğinden bu basamak atlanır.

Ameliyat Sonrası Bakım ve İyileşme Süreci
Ameliyat sonrası bakım, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:
1.    Göz Damlası Kullanımı: Doktor, antienflamatuar ve antibiyotik içeren göz damlaları reçete eder. Bu damlalar enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır.
2.    Dinlenme: İlk birkaç gün boyunca gözlerin dinlendirilmesi önerilir. Mümkün olduğunca ekrandan uzak durulması ve gözlerin korunması gereklidir.
3.    Korunma: Gözleri ovuşturmak, tozlu veya dumanlı ortamlardan kaçınmak, koku ve sigara dumanından uzak durmak önemlidir. Ayrıca, yüzme ve ağır egzersizden kaçınmak gerekebilir.
4.    Rutin Kontroller: Ameliyat sonrası ilk birkaç hafta ve ay boyunca düzenli doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Bu kontrollerde gözün iyileşme süreci ve görme düzeyi takip edilir.

Olası Yan Etkiler ve Riskler
Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, lazer göz ameliyatlarının da bazı riskler ve yan etkileri vardır. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir, ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Olası yan etkiler şunlardır:
1.    Göz Kuruluğu: Lazer göz ameliyatlarından sonra en sık görülen yan etkilerden biridir. Göz damlaları ve yapay gözyaşı kullanılarak yönetilebilir. Genellikle geçici bir komplikasyondur.
2.    Gece Görme Problemleri: Haleler, parlak ışıklar etrafında ışık saçılması ya da gece sürüş zorlukları gibi gece görme problemleri ortaya çıkabilir.
3.    Enfeksiyon ve İltihap: Nadiren de olsa, ameliyat sonrası enfeksiyon veya iltihap gelişebilir. Bu risk, uygun bakım ve reçete edilen ilaçların kullanımı ile minimize edilebilir.
4.    Görme Bozukluğu: Görme düzeyinde beklenenden daha az düzelme veya fazla düzeltme gibi sorunlar yaşanabilir. Bu durumda, ek bir ameliyat (revizyon) gerekebilir.
5.    Flap Komplikasyonları: LASIK prosedüründe, kornea flap'inin oluşturulması sırasında veya sonrasında komplikasyonlar meydana gelebilir, ancak bu komplikasyonlar nadirdir.

Lazer Göz Ameliyatının Avantajları
Görme Düzeltmesi

Lazer göz ameliyatları, hastaların görme düzeylerinde önemli iyileşmeler sağlar. Çoğu hasta, ameliyat sonrası günlerde veya haftalarda daha net görmeye başlar. Bu ameliyatlar, genellikle gözlük veya kontakt lens ihtiyacını büyük ölçüde azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır.

Hızlı İyileşme Süresi
Özellikle LASIK ve SMILE prosedürlerinde hastalar, hızlı bir iyileşme süreci yaşarlar. Çoğu hasta, ameliyattan sonraki birkaç gün içinde normal aktivitelerine geri dönebilir.

Uzun Süreli Sonuçlar
Lazer göz ameliyatları, genellikle kalıcı sonuçlar sağlar. Bununla birlikte, bazı hastalar yaşa bağlı olarak zamanla görme düzeylerinde değişiklik yaşayabilir ve bu durumda ek tedavi gerekebilir.

Lazer Göz Ameliyatının Dezavantajları

Maliyet
Lazer göz ameliyatı maliyeti, birçok kişi için önemli bir dezavantaj olabilir. Ameliyatın yüksek maliyeti, bazı sigorta planlarının bu tür cerrahiyi kapsamadığı durumlarda daha da belirgin hale gelir.

Potansiyel Yan Etkiler ve Riskler
Daha önce belirtilen yan etkiler ve riskler, lazer göz ameliyatlarının en büyük dezavantajlarından biridir. Her ne kadar bu ameliyatlar büyük ölçüde güvenli kabul edilse de, her cerrahi işlem gibi bazı riskler taşır ve bu riskler konusunda bilgilendirilmek önemlidir.

Sonuç
Lazer göz ameliyatı, miyop, hipermetrop ve astigmatizma gibi refraktif hataları düzeltmek için etkili bir yöntemdir. Bu ameliyatlar, seçilen tekniğe bağlı olarak hızlı iyileşme süreleri ve uzun süreli sonuçlar sunabilmektedir. LASIK, PRK ve SMILE gibi farklı teknikler, hastanın göz yapısına ve refraktif hatalarına göre uygundur ve her biri kendi avantajları ve dezavantajları ile gelir. Lazer göz ameliyatı, gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyen veya bu durumdan memnun olmayan kişiler için uygun bir seçenek olabilir.

Ameliyat öncesinde, kişinin detaylı bir göz muayenesi olmalı ve uygun bir aday olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah, hastanın beklentilerini ve ameliyatın risklerini detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Bu süreç, hastanın bilinçli bir karar vermesine yardımcı olacaktır.

Ameliyat sonrası, göz sağlığını korumak ve iyileşme sürecini optimize etmek için doktorun önerdiği yönergelere uymak önemlidir. İlk birkaç gün içinde gözlerde rahatsızlık, kuruluk ve ışık hassasiyeti gibi durumlar yaşanabilir, ancak bu belirtiler genellikle geçicidir ve zamanla azalır.

Lazer göz ameliyatlarının başarısı, büyük ölçüde cerrahın deneyimine, kullanılan teknolojinin kalitesine ve hastanın göz yapısına bağlıdır. Modern lazer göz ameliyatı teknikleri, refraktif hataları düzeltmede yüksek başarı oranlarına sahiptir ve dünya genelinde milyonlarca insan tarafından tercih edilmektedir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi bireysel riskler göz önünde bulundurulmalı ve hasta beklentileri gerçekçi olmalıdır.

Sonuç olarak, lazer göz ameliyatı, refraktif hataların düzeltilmesinde etkili, güvenli ve popüler bir yöntemdir. Ameliyat, gözlük veya kontakt lens gereksinimini önemli ölçüde azaltarak hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Hastalar, bu tür bir ameliyatı düşünmeden önce dikkatli bir araştırma yapmalı ve tüm olası riskler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kapsamlı bir değerlendirmeden sonra, uygun hastalar lazer göz ameliyatının sunduğu avantajlardan büyük ölçüde fayda sağlayabilirler.

Bakmadan Geçme