İsmail ARSLAN

Biz ne ara buna razı olduk

İsmail ARSLAN

Sadakati Ebubekir'e, adaleti Ömer'e, edebi Osman'a, ilmi Ali'ye, Kudüs'ü Selahaddin'e, keşfi Piri Reis'e tahsisli sanan şark insanı, kişiler ile kaim sandığı değerleri, kişilerin ölümleri ile sandukalara gömmeyi maharet bilir.
İnsanı kıymetlendiren değerler ile meşguliyetidir, insanlar değerlere kıymet katamazlar, onlarla alakadarlıkları ile kıymetlenirler.
*
Allah'a inananlar zorlu bir imtihana daha giriyorlar. İslamın son Peygamberi Arap yarımadasından Kur'an ile insanlığı tevhid ve iyi insan olmaya davet etmişti. O, bu dünyadan ayrılır ayrılmaz, İslam'ı, emeli için kullanmak isteyenler harala gürele çalışmaya başlamışlardı ve halen de devam ediyorlar. Özellikle Arap diyarında, Arap örfünü din diye pazarlayanlar, en son Kur'an'da güncelleme çalışmaları ile gündemdeler. Prenslerin himayesinde bir grup, Yahudi ve Hristiyanları gücendiren ayetlere yeni anlamlar yüklüyorlar.
Hristiyanların ve Yahudilerin dinlerine sımsıkı sarıldıkları şu zaman diliminde, müslümanlar perişan bir halde savrulmadalar.
*
Batıda her hak kazanımın altında derin acılar vardır; orada haklar kanırta kanırta alınmıştır. Doğuda haklar lütuf ve ihsan ile verilmiştir. Bundandır orada insan kıymetli. Onlar insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkıyorlarken, bu taraflarda önder, lidere kutsiyet yükleniyor.
*
Depremi, zinaya vesair günahlara bağlayıp da müteahhidin açgözlülüğünü, denetleme mercilerinin çeşitli sebeplerle işlerini yapmamalarını dikkate almayanlar, Küba'da, Japonya'da 7-8 şiddetindeki depremlerde can ve mal kaybı olmadığını duyunca, Allah'ı inkar etmiyor iseler, bildiğin din simsarlarıdırlar.
*
Evi olan bir emeklinin 50 60 yaşlarında ağzında dişi de kalmamış olacağına göre, bir şey yemesi de söz konusu olamayacağı için 10000 TL yaşlılık aylığı çok bile diyenler de yok değil!
Allah bunu diyenlere bunu yaşatmadan canlarını almasın.

Yazarın Diğer Yazıları