İsmail ARSLAN

Türkiye paydasında buluşabilmenin yolu

İsmail ARSLAN

Türkiye paydasında buluşabilmenin tek yolu particilik batağından kurtulabilmek ile mümkün olabilir.
Tüm partilerı lağvederek, toy (şura) odaklı bir yönetim mekanizması tesis edilmeli ve toplumun her kesiminden liyakat sahibi insanların yönetimde etkin olarak yer alması sağlanmalıdır. Her şehir kendi idaresine kavuşmalı ve şahıslara güvendense, ilkeleri önceleyen bir sistem kurgulanmalıdır. Yasama ve yargı kesinlikle tam bağımsız olmalı ve tüm STK yapılanmaları, oda ve birlikler bağımsız denetime tabi olmalılardır.
*
Müslümanların en ciddi sorunu sahih bir itikada sahip olmamalarıdır.
Ya şirkten arınmamış bir tasavvuf, ya da ihsan barındırmayan bir tevhid inancına kendilerini mecbur gördükleri sürece de burunları zilletten kalkamayacaktır.
İhsanı dışlayan (daimi olarak Allah'ın görüp durucu olduğu şuurundan, yakin ve murakabeden  uzak) bir tevhidi anlayış da, rehberi, şeyhi tanrılaştıran ve Allah'tan değil, onlardan uman tasavvufi anlayış da batıldır. Hazreti Peygamber Cibril hadisi olarak bilinen hadiste iman islam ve ihsanı anlatmış ve dinin iman islam ve ihsan olduğunu ifade etmiştir.
Yani bir sapkınlıktan kurtulmak için başka bir sapkınlığın tavsiyesi meşru değildir.  Müslüman dinini doğru öğrenip samimiyetle yaşamak ile ancak huzur bulabilecektir.
*
Bir bohemlik, bir elitistlik, bir lüks düşkünlüğü, ıvıra zıvıra havada uçuşan paraları gömmeler...
Namazı kıldıkları küçük mescidlerden çıkar çıkmaz, soluğu marka mağazalarında alanlar
En pahalı hizmet, en pahalı mallar...
En görkemli arabalar, en şatafatlı evler...
İştah açan sofralar...
Fabrikalar dizi dizi, prestijli işler sıra sıra...
Kast sistemi hesabı, alt tabaka ile düşüp kalkmak yasak ve para parayı çeker kaidesince sadece mevkidaşı ile paslaşmalar...
Gözü olanın gözü çıksın.
Dün yoktu bu tipler, bugün virüs, yayılma hızında, yanlarında kağnı arabası kalıyor...
Demem o ki; Arş'ı titremiyor hissettirenin hissiyatı ürkütücü....
*
Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever.

اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّٓاءِ وَالضَّرَّٓاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَۚ 

Âl-i İmrân 134

Maddeten ve manen tüm infak etmeleri toplayıp "ihsan edenleri severim" demiş Rabbimiz. 

Varda yokta malından veren bu muhabbet dairesinde, öfkesini yenen de aynı, insanları affeden de aynı, hepsi Rabbe sevgili.
Denetime açık olmayan, şeffaf olmayan her müessese er geç niyeti bozar.
"
Esasen her STK, vakıf, dernek, sendika, oda, parti, cemaat, klik ve sair örgütlenmenin en azından maddi varlıkları bağımsız denetime tabi tutulmalı ve denetime yanaşmayan her oluşumun kapısına kilit vurularak faaliyetlerine son verilmeli, tüm varlıkları devlete geçirilmelidir. Devlette de denetim mekanizması hakiki anlamda işletilmesi ve her türlü iltimas menfaatlenme haksızlığın engellenebileceği bir yapılanma geliştirilmelidir.
*
Toplum önündeki, özellikle din, diyanet gömleği ile meşhur, mevki, makam sahibi insanların özel hayat diye bir lüksleri olamaz.
Mesela ikinci eş adı altında, muta nikahı ile yaptığı modern zinayı din ile gölgelemeye çalışırsa illa rezil rüsva olacaktır.
Çocuğu olmuyor diye eşine başka bir erkek ile fuhuş yaptırarak doğan çocuk sahipliğini de bu hal, yasa önünde ne kadar da korunsa, toplum vicdanı bunu asla kabullenmez gibi ya da.
Ya dinden el ayak cekilecek, veya din eline ayağına dolanacak, bu kadar net.
*
Çocukluğumdan bu yana her şimşek çaktığını gördüğünde, bu enerjiyi depolama yöntemi bulunsa, elektrik sıkıntısı kalmaz diye düşünmüşümdür. İnşallah buna bizim ülkemiz muvaffak olur.

Yazarın Diğer Yazıları