İsmail ARSLAN

Uzun uzun okumak mı?

İsmail ARSLAN

Sağ elle sol elle yemişin yememişin, o senin kültürünün sorunu, ama hak yemen dinin sana yüklediği mesuliyeti ihlal sorunun ki seni sağdan ve soldan gözleyenler, sağınla mı solunla mı yiyip içtiğini değil, hak hususundaki tavrını kayda alıyorlardır aldıkları emir gereği diye düşünüyorum.

*
Bendenizin yarınlarımıza dair en ciddi endişelerinden biri şudur: Devlet kadrolarına kendi kafalarında kurguladıkları dini hakim kılmak ve halka hükmetmek için yerleşenlere yönelik tedbir alınmaması ve hatta bunlar dindar falan diye, bunlara öncelik sağlanması.
Bu devletin bekasının anahtar kelimesi liyakattır. Dindarlık Allah ile kulu arasında bir mevzudur. Kim dini argümanlar ile dünyaya ait heveslerini tatmin derdinde ise onun dini ayaklar altındadır.
Liyakatı, adaleti önceleyen bir devlet zebun olmaz. Tersine iş tutan hem dünyaya maskara olur, hem de akıbeti berbad olur.
*
Filmin içine düştüğünde ne kadar lezzetli gelir o film de niye namazdan o keyfi alamazsın ey Müslüman, hiç düşündün mü?
Sana ne dediğini tefekkür etmediğin, anlamını bilmediğin ayetleri okumandan olabilir mi mesela?
Veya o huzurda neden olduğunu idrak etmemen?
İşini, aşını, yükünü sırtlanıp huzura çıkmanı hiç söylemiyorum bile.
Uzun uzun okumak yerine, anlamını kaba taslak öğrendiğin üç ayet üzerinde tefekkür etmen ve Kimin huzurunda olduğunu idrakın ile, değişen bir şey olmazsa vebalini alıyorum.
*
Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. Bakara 100

Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele! Ali İmran

Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Nisa

Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma! Nisa 58

“Devlet otoritesi en büyük hamidir. Haksızlıklarla onun vasıtasıyla (yani hukuk yoluyla) mücadele edilir ve onun vasıtasıyla (tehlikelerden) korunulur. Şayet bu otoriteyi kullanan(lar), Allah’tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmeder(ler)se bu yaptıklarından sevap kazanır(lar). Bunun aksine davranır(lar)sa (vebalini) çeker(ler).” (Müslim, İmâre, 43)

El adlü esasül mülk, vez-zulmü fesadül mülk. 
 (Adalet mülkün temelidir ve zulüm mülkün fesadıdır) Ömer radıyallahu anh

“Zulüm (adaletsizlik) devlete, nankörlük, nimete zeval (son) verir.” Nuşirevan-ı Adîl 

“Küfr ile belki amma zulm (adaletsizlik) ile paydâr kalmaz memleket.” Nizam ul Mülk (Nizam-ül mülk’ün idare teorisinde “adalet” olmazsa olmaz bir şart olarak takdim edilir.)

“Güzel zamanlar adil hükümdarların hüküm sürdüğü zamanlardır. Adalet hâkim olunca ihsan da hâkim olur. Nitekim adaletin olduğu yerde civanmertlik de vardır.”  Nizam ul Mülk

İngiliz Kralı 8. Henry’nin Başyargıcı olan Thomas More Utopıa adlı eserinde “Bir devletin gelişmesi de, yıkılması da o devleti yönetenlerin ve hâkimlerin elindedir.”

“İyiler giderler, güzel âdetleri kalır. Kötülerden geriye ise zulüm (adaletsizlik) ve kötülük kalır.” Mevlana Celâlettin-i Rumî

Hakimi, hükmün mütemmim cüz'ü; ya da hakkaniyetin turnusolü kabul eden muhakeme sistemleri, sonuçta özünde sadece bir insana bu kadar değer yüklemesi yapılmasının hakkaniyete hakaret olduğunu fark edemeyecek kadar sağduyu yoksunu oldukları için yanılgı içinde yanılgı üretmeyi otomatiğe bağlamışlardır.

Hakim, adaletin kökü değildir.
Hakim, adaleti tesis eden değildir.
Hakim, adalet testisi de değildir.

Hakim, doğrusu sadece diri adalet algısının aynası mesabesinde bir görünüm arz etmelidir.

Yasanın, toplumun üç adım gerisinden geldiği coğrafyalarda, kürsüdekinin üç adım atlama uzmanı olmasını beklemek ve adaletin şahsında tecellisini ummak safdilliktir.

En düşük emekli maaşı asgari ücret ve bayram ikramiyeleri en düşük emekli maaşı tutanında olmalıdır. Allah bu devlete bu gücü versin. Amin 
 

Yorumlar 1
Fazlı ayan 22 Şubat 2024 06:38

Yazılarınızı takip ediyorum.kaleminize sağlık.

Yazarın Diğer Yazıları