Erciyes'in eteklerindeki tarihi miras: Gereme Harabeleri

 Kayseri'nin önemli tarihi/kültürel merkezleri arasında bulunan, Lifos Tepesi'yle Erciyes Dağı arasındaki dik vadide bulunan Gereme Harabeleri, Bizanslılar Dönemi'nde yapılmış olup birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmasıyla birlikte dağ eteklerinde saklı kadim bir bölgedir.

Kayseri; birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, dini ve kültürel yapılarının zenginliğiyle bilinen bir kültür şehirdir. Bu yapıların arasında; Bizans İmparatorluğu ve Hristiyanlık için önemli bir yerleşim yeri olan tarihi Gereme Harabeleri ayrı bir dikkat çekmektedir.
Develi ilçesinin 12 kilometre kuzeyinde; Erciyes Dağı’nın güney eteğinde, Lifos Tepesi’yle Erciyes arasında kalan dik vadide bulunan bu batık şehir, Develi ilçesi için turizm bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Bu bölgede Hititlerden Asurlara, Frigyalılardan Romalılara kadar birçok uygarlık ve medeniyetin izlerine rastlanmaktadır. Yüksekliği 2000 bin, 2 bin 500 metreyi bulan bölgenin etrafı özellikle Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kilise tepe, yamaç tepe, gök tepe ve kartın tepeleriyle çevrilmiştir. Gereme Harabeleri, 1071 yılında Türklerin hakimiyetine geçmiştir ve günümüzde yayla olarak kullanılan bu bölge, Bizanslılar Dönemi’nde inşa edilmiş olup dini, tarihi ve kültürel bir merkez olarak tarihteki yerini almıştır.

Bakmadan Geçme