Resul COŞKUN

Aile Huzurumuz İçin Kur'an'ın Rehberliği

Resul COŞKUN

Yaratılış gayesi yalnızca Allah'a kulluk olan insanoğlu yaşamı boyunca  imtihan halindedir. İmtihan konuları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kimi malıyla, kimi canıyla, kimi evladıyla imtihan edilirken kimi de eşiyle, işiyle arkadaşlarıyla imtihan edilmektedir.

Allah'ın emri, peygamberin kavliyle başlayıp tesis edilen aile toplumun temelini oluşturur. İslâm üzere bina edilen bir yuva, kuruluşu üzere devam etmelidir. Her konuda olduğu gibi aile huzurumuz için de Kur'an bize rehberlik etmektedir. Öncelikle eşlerin, anne-baba adaylarının bir elbiseye benzetilmesi oldukça manidardır. Aile huzurunun yegane kaynağı olan Kur'anı Kerim'de eşler birbirleri için, elbiseye benzetilerek önemine dikkat çekilmiştir. Şöyle ki;

Bismillahirrahmanirrahim.
187.Ayet: "... Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz...".(Bakara Suresi) diye buyurulmuştur.

Nasıl ki insan toplum içerisine çıkacağı zaman elbisesine, giyim kuşamına dikkat ediyor, önem gösteriyorsa, en ufak bir kusuru hemen düzeltip ıslah ediyorsa, kusursuz olmak için aynada sürekli kendini kontrol edip çeki düzen veriyorsa, eşlerimizi de ayetin ışığında bir elbise gibi düşünmeliyiz. Bir insan aklını yitirmedikçe elbiselerinden soyunup sokağa çıkmaz, çıkanlara da pek hoş bakılmaz. Dolayısıyle elbiselerimize dikkat ettiğimiz gibi eşlerimize de dikkat etmeliyiz. Eşlerimizdeki kusuru yaymak, eşimizi rezil rüsvay etmek yerine, eksiklerini düzeltmeye çalışmalı, bu hususta onlara yardımcı olmalıyız. Allah Rasulü Hazreti Muhammed'in (sav) belirttiği gibi eşlerimiz bize Allah'ın bir emanetidir. Emanet ehline teslim edilinceye kadar en güzel şekilde korunur, korunmalıdır. Onları hor, hakir görmek bir nevi Allah'a isyan anlamına gelir. Çünkü bu davranış biçimi Allah'ın emanetini hor, hakir görmek demektir. Unutmayalım ki emanete ihanet münafıkların özelliğidir. İnsanın kusursuz olması mümkün değildir. Elbet hata ve kusurlarımız olacaktır. Kusursuzluk Allah'a mahsustur. Eşlerimiz veya aile efradımızdan biri, bir kusur istediğinde fırsat kollar gibi yuvayı yıkmak, bütün bağları koparmak yerine hoşgörülü olup affedici olmak daha güzel ve yerinde bir davranış biçimidir. 

Şayet Aile içerisinde bir huzursuzluk oluştuysa bunun ıslahı için çalışmalıyız. Eşler yuvanın devamını sağlayamıyorsa aile büyükleri devreye girmeli, yuvanın kurtulması için uğraşmalı, olmuyorsa güzellikle ayrılmaları için rehberlik etmelidir. Bu hususta yüce Allah (C. C.):
"Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır." (Nisa Suresi:35) buyurarak yol göstermiştir. Burada önemli olan husus yapıcı olmaktır, yıkıcı olmak değil. Günümüz de maalesef İslam'a aykırı bir düşünce yapısı ile hareket edilmekte yuvayı kurtarmak yerine "Ne mecburiyetin var boşan gitsin", "Dünyada tek boşanan siz misiniz" vb. cümleler kurularak adeta yuvanın yıkılması için çalışılmaktadır. İşin ilginç boyutu birbirini tanıyarak, severek evlenen çiftler de maalesef İslam'a aykırı davranıldığı için kısa süre içerisinde şiddetli geçimsizlikler baş göstermekte ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Aile yuvası bir öğünlük bir yemek değil ki ben doydum diye sofradan ayrılalım. Zaten başlarken demiyor muyuz: "hastalıkta-sağlıkta, iyi günde- zor günde, ölünceye kadar beraber olacağız" diye.   

Akıllı düşünebilen insan Kur'an'a kulak verir. Nasıl ki bir teknolojik cihazı garantisi bozulmasın diye, kusurunun düzelmesi için servisine, işin ehline götürüyorsak, günlük yaşantımızda da aksayan yönlerin ıslahı için, tedavisi için, bizi en güzel şekilde yaratan Yüce Rabbimize yönelmeli ve emir, yasak ve öğütlerini yerine getirmeye çalışmalı, bize rol model olarak sunulan, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'i (sav) örnek almalıyız. 

Allah'ım! Bizi ve neslimizi Kur'an nuruyla aydınlanan ve gerçek huzura eren kullarından eylesin. Allah'ım! Bizi rızasına uygun amel edip yaşayanlardan ve rızasına uygun ölenlerden, Cennetine girip Nur Cemalini gören ve Rasulüne komşu olan kullarından eylesin. Âmin. Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Yazarın Diğer Yazıları