Resul COŞKUN

Hedef

Resul COŞKUN

Ra'd Suresi

Bismillahirrahmanirrahim
14. Ayet: "Dua edilmeye lâyık olan O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak, ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider.
15. Ayet: Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam, isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler."
     

Hamd olsun bizi müslüman olarak yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler sunan Allah'a. Salât ve selâm olsun, mü'minlere çok düşkün, en güzel ahlak örneği olan Hazreti Muhammed'e ve Onun âl ve ashabına. Selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakka tabi olan kullarına.

İnsanoğlu başıboş yaratılmış bir varlık değildir. Onun bir yaratılış gayesi vardır. Yaşadığı sürece yerine getirmesi gereken bir misyonu vardır. "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat Suresi:56. Ayet) buyuran Yüce Rabbimiz yaratılış gayemizi belirtmiş, yaşamımız süresince bizi bu gayeye, hedefe ulaştıracak yolları ve kuralları da bize açıklamıştır. Kullanım kılavuzu mahiyetinde olan Kur'an-ı Kerim bu hayat serüveninde rehber olarak sunulmuş ve Onu bize öğretmesi, açıklaması için de peygamber görevlendirilmiştir. 

İnsanoğlu görev ve sorumlulukları yerine getirirken hayatında günlük hedef, aylık hedef, yıllık hedef şeklinde kısa vadeli hedefler koyarak asıl hedefi olan uzak hedefe doğru yol almalıdır. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayanların, sınavlarda derece yapanların hedeflerine ulaştıktan sonra yaptıkları açıklamalardan anlaşıldığı gibi kullandıkları yöntemde budur: Vakti değerlendirmek. İnsan günlük hedefleri gerçekleştirdikçe aylık hedeflerine ve yıllık hedeflerine huzurla, güvenle, hızla yaklaşır ve mutluluğu da kat be kat artar. Kısa vadeli hedefler gerçekleştikçe insan hem mutlu olur hem de donanımlı bir şekilde asıl hedefine ulaşır. Ancak hedefi olmayan bir insan rotasız gemi misali dünya denizinde savrulup durur. Sürekli stres altında olur, huzur bulamaz, hedefine de ulaşamaz. Kaybedenlerin işin gereğini yapmayanların, Kur'an ve sünnete uymayanların duası ve pişmanlığı yukarıda mealini verdiğimiz ayetlerde ifade edilen ağza ulaşmayan su misalidir. Ömrünün sonunda keşke diye başlayan pişmanlık ifadeleri kullanırlar (Konuyla ilgili Mülk Suresi: 6-11 ayetlere bakınız). Ancak keşkelerin artık bir faydası yoktur. Rabbim bizi ve neslimizi rızasına uygun hedefine ulaşan ebedi saadetlere kavuşan salih, muttakî kullarından eylesin. 

Hedef

Hedef koydum kendime,
Hak rızası kazanmak,
Yolun sonu gelince,
Cennet'e dahil olmak.

Günüm beşe ayrılmış,
Huzura varıyorum,
Abdestle arınarak,
Namazı kılıyorum.

Hedefe varmak için 
Şartları okuyorum,
Gücüm yettiği kadar,
Tek tek uyguluyorum.

Ramazan'a erince 
Orucumu tutarım.
İmkanlar ölçüsünde 
Muhtaçlara bakarım.

Ramazan'a erene
Nasıl ki oruç farzdır.
İmkanı olanın da 
Zekat vermesi farzdır.

İmkanım ölçüsünde,
Yardımda bulunurum.
Bunca nimetler için,
Şükürde bulunurum.

Rabbim nasip eyle Sen,
Beytine de varmayı,
İhrama bürünüp de, 
Tavafta bulunmayı.

İman ettim ben Sana,
Yalnız Sana'dır kulluk.
Rızana kavuşmak da, 
Ne de güzel mutluluk.

Helal olan şeylerle,
Hayatımı yaşarım.
Haram olan şeylerden,
Hemen uzaklaşırım.

İnsan beşerdir şaşar,
Bazen yanlış yaparım,
Hemen arkasından da,
Tövbe mi de yaparım.

Tövbe bir arınmadır,
Günah denen kirlerden,
Ya Rab arındır bizi,
Manevi pisliklerden.

Muhibbi Rasulüm ben
Hak Rasul'e uyarım.
Ahlak-ı hamideyi 
Her yerde uygularım. 

Ya Rab muvaffak eyle,
Beni Sana kullukta,
Her işimi kolay kıl,
Cennet'e yolculukta.

Yâ Rabbi kabul eyle,
Benim ibadetimi,
Riyadan uzak eyle
Bütün amellerimi.

       Dr. Resul Coşkun
          3 Mart 2024

Not: 15. Ayet secde ayetidir. Tilavet secdesi VACİP'tir. Yapmayı unutmayalım. Yapılışı: (Abdestli olarak) Ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkılır. Kalktıktan sonra “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” denir. Secde ayetini okuduğunuz veya işittiğiniz zaman secde imkanı yoksa “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” duası söylenir. Secde sonra müsait olunca yerine getirilir. Allahım Bizi evlatlarımızı alnında secde izi olan, sevdiği ve razı olduğu salih , muttakî kullarından eylesin. Âmiiin.

Yazarın Diğer Yazıları