Resul COŞKUN

Özgürlük Üzerine

Resul COŞKUN

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve de ki: Gerçek, rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin. Biz, zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar buna, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak!" (Kehf Suresi 29. Ayet)
   

  İnsanoğlu başıboş yaratılmamıştır. Yaratılış gayesini bizzat her şeyi yaratan Yüce Allah " Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 
Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah’tır." (Zariyat Suresi: 56-58) buyurarak bize bildirmiştir. 
      Özgürlük insanın arzu ettiği herşeyi yapabilmesi ve istediği herşeye sahip olması diye tanımlanır. Bu anlamda gerçek özgürlük Cennettedir. Zira yüce Allah Fussilet Suresi 31, 32. ayetlerde "Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır." buyurmaktadır. Öyleyse arzu ettiğimiz özgürlüğe kavuşmanın yolu Allah'ın emir, yasak ve öğütlerine uymakla olur. Şeytanın izinden giderek özgür olduğunu iddia etmek, kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Yemek için pişirdiğimiz yemeğin tuzuna varana kadar bir ölçüsü, pişirme kuralı, içmek için demlediğimiz çayın dahi bir demleme kuralı vardır. Sözün özü kural tanımamak, manevi değer kabul etmemek saçmalamaktan ibarettir. Yüce Allah insanlara özgürlükleri oranında sorumluluk yüklemiştir. Dini seçme konusunda özgürlük vardır. Konumuzun giriş kısmında mealini verdiğimiz ayette bu husus beyan edilmiştir. Ancak kişi seçtiği dinin kurallarına uymak zorundadır. Cehenneme gide yol, Cennet'e ulaştırmaz. Batıl dini seçenler veya hak din İslâm'ı seçtiği halde gereğini yapmayanlar da elbet sonucuna katlanır. Unutulmamalıdır ki herkes ektiğini biçer. Allah katında geçerli bir din istiyorsak bunun adı da İSLÂM 'dır. (Bkz: Âl-i İmran Suresi 19. Ayet).  Maalesef başıboş yaşamayı, ibadetlerden uzak kalmayı özgürlük olarak algılayan ve savunanlar var.  Doğru olan ilahi kurallara uyup, dünyada da ahirette de huzura kavuşmaktır. Ebedi saadet Allah'ın rızasına uygun yaşamakla olur.   
      Burada Özgürlük üzerine yazmış olduğum şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

    ÖZGÜRLÜK

Özgürlük istiyorsan,
Hakk rızasını kazan!
Kur'an'ı rehber edin!
Ayrılma doğru yoldan!

Kurtuluş Hakk yoldadır,
Dileyen iman etsin.
Batıl yolu isteyen,
İsterse inkar etsin.

Özgürlüğe giden yol,
Hakk rızasından geçer.
İnsanoğlu her zaman,
Kendi ektiğin biçer.

Özgürlük denilen şey,
Cennete kavuşmaktır.
Zira gerçek özgürlük,
Yalnız cennette vardır.

Arzu edilen her şey,
İkram edilir Hakk'tan.
Melekler müjde verir,
Coşturur mutluluktan.

Ben özgürüm diyerek,
Sen kendini kandırma.
Şeytan izinden gidip,
Cehennemi boylama!

     Dr. Resul COŞKUN
(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)

    Allah'ım! Bizi ve evlatlarımızı Rasul'ü Hazreti Muhammed'i (sav) örnek alan, razı olduğu şekilde yaşayan, müslüman olarak yaşayıp, müslüman olarak ölen ve vaad ettiği cennetlerine giren, Nur Cemalini gören ve Rasulüne komşu olan salih, muttakî kullarından eylesin. Âmin.

Yazarın Diğer Yazıları