Resul COŞKUN

Söz Deyip de Geçme!

Resul COŞKUN

İbrahim Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
24. Ayet: "Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.
25. Ayet: Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.
26. Ayet: Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.
27. Ayet: Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de âhirette sağlam tutar; Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar."

Bizi müslüman olarak yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler veren Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bize ilahi kitabı tebliğ eden, alemlere Rahmet olarak gönderilen Rasulü Hazreti Muhammed'e salât ve selâm olsun. Selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakka tabi olan kullara.

Söz veya kelam insanların iletişim vasıtasıdır. İnsanlar meramını muhataplarına anlatırken bazen yüksek sesle, bazen kısık sesle bazen fısıltı halinde sözler, kelimeler kullanırlar. Sözler ne şekilde söylenirse söylensin elbette bir ederi vardır, sarf edilen sözlerin bir de bedeli vardır. Bu yüzden sözü söylemeden önce etkisini, sebep olacağı sonuçları düşünmek tabiri caizse kılı kırk yararcasına düşünerek söylemek gerekir. Bu anlamda 'gırtlak kırk boğumdur kırk defa yutkun/düşün bir defa söyle' sözü de oldukça manidardır. Zira sözlerimiz gizli açık farketmez, Allah her sözümüzü duyar (bkz. Mülk Suresi: 13. Ayet) ve ettiğimiz sözden dolayı da hesaba çeker. Söylenen sözler bazen gönülleri mest ederken bazen de hüzün ve kedere sebebiyet verirler. Allah Rasulü "Ya hayır söyle ya sus" diye uyarırken güzel sözlerin sadaka olduğunu da belirtmiştir. Güzel söz sadaka olduğu gibi kötü sözde zehirli bir ok gibidir. Öyle yaralar açar ki bazen önlenmesi imkansız savaşlara bile sebebiyet verebilir. Tıpkı Yunus'un: 
"Söz ola kese savaşı, 
Söz ola kestire başı, 
Söz ola ağulu aşı, 
Yağ ile bal ede bir söz"
dediği gibi.

Yüce Allah yukarıda mealini verdiğimiz İbrahim Suresinde güzel sözü kökleri sabit göğe doğru yükselen kat kat meyvesini veren güzel bir ağaca benzetirken, kötü sözü de kökleri sağlam olmayan kötü bir ağaca benzetmiştir. İsra Suresi 84. ayetinde belirtildiği gibi her varlık yaratılışını yansıtır. Gül güzelliğini, hem görünüm hem de güzel koku ile yansıtırken pislik de hoş olmayan görüntü ve kokularını yansıtır. İnsanoğlu gönlünün tercümanı mahiyetinde olan sözlerine dikkat etmeli, zikir için lutfedilen dilini kötü sözler ile kirletmemelidir. Sözlerimizin özümüzü yansıttığı unutulmamalıdır.

Söze Dikkat!

Her sözün ederi vardır,
Elbette bedeli vardır,
Güzel sözün sahipleri
Peygamberle komşulardır.

Vadi vadi koşuşturma,
Saçma sapan söz uydurma,
Bak uyarı var Kur'an'da ,
Güzel söz söyle daima!

Şiir özel bir sanattır,
Elbet kuralları vardır.
Paylaştığın sözlerinin,
Mutlaka hesabı vardır.

Sözlerin inci tanesi 
Dizilsinler dize dize,
Ulaştırsın adım adım,
Engin rahmet denizine.

Her kafiye şiir olmaz,
Bu dünya kimseye kalmaz
Sözlerin namuslu olsun,
Lakayt söz değer taşımaz.

Muhibbi Rasul her sözün,
Güzel ağaç gibi olsun,
Meyvesini kat kat versin,
Seni cennetlere koysun.

Kem sözün değeri yoktur,
Köksüz ağaç gibi kurur,
Sakın küfürler savurma,
Yoksa sonun hüsran olur.

        Dr. Resul Coşkun
           29 Şubat 2024

Allah'ım! Bizi ve evlatlarımızı ayetlerini okuyan, anlayan, yaşayan, onlar üzerinde düşünen, öğüt alan, iman edip, salih amel işleyen, akıl sahibi kullarından eyle. Azdıkça azan, hak kitabından uzaklaşan, isyanda yarışan, şeytanın ve nefsinin esiri olan kullarından eyleme. İmanımızı kuvvetli amellerimizi salih eyle, nurlu yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle bizi Allah'ım!

Allah'ım! Bizi özüyle sözüyle, davranışlarıyla daima doğru olan, sırat-ı müstakiminde yol alan, kendilerine nimet verdiğin Peygamberler, sıddîkler, şehitler ve salih kimselerle beraber olan sevdiğin ve razı olduğun salih, muttakî kullarından eyle! Âmin.

Yorumlar 1
Yüksel DEVECİ 02 Mart 2024 11:39

Çok başarılı öğretici ve eğitici buluyorum ALLAH daim etsin İNŞALLAH

Yazarın Diğer Yazıları