Resul COŞKUN

Üç Aylar ve Kandil Geceleri

Resul COŞKUN

Bazı gün ve geceler vardır kudsiyetini bizzat Kur'an ve Sünnet'ten alır. Örneğin Cuma günü, Kadir gecesi, Beraat gecesi, İsra ve Miraç gecesi, Arefe günü, Haram aylar (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb). Bazı gün ve geceler de vardır, toplum o gün ve geceleri değer verilen şeyi anmak için ya da kutlamak için değerlendirir. Doğum günü ve Mevlid Kandili gibi.

Üç aylar ve kandil geceleri rahmet iklimidir. Kandil geceleri "Kur'an'da vardır, yoktur" gibi tartışmak yerine dini şuurun gelişmesi için, neslimizi ve toplumu aydınlatmak için, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için, muhtaç gönüllere dokunmak için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Örneğin bu gün ve geceler 'Sıla-i rahim'  için bir vesiledir. Akrabaları gözetme, onlara iyilik etme Kur'an-ı Kerim'de bizzat emredilmiştir. (Bkz: Nahl Suresi: 90, İsra Suresi : 26. Ayetler) Bu gün ve gecelerde bir akrabayı ziyaret etmek, imkanlar ölçüsünde ikramda bulunmak insan ilişkileri, kaynaşma, kin ve nefret yerine sevgiyi yeşertmek için vesile olur. 

Bu gün ve geceleri yapılan etkinlikler açısından değerlendirecek olursak, insanları bilgilendirme, yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik etme, bencillik yerine infakı aşılamak, dini duygunun ve şuurun gelişmesine de vesile olur. Çocukluğumuzda yaşanan Mevlid-i Nebi merasimleri, Kandil gecesi kutlama etkinlikleri her insanın hatırasında olan, derin izler bırakan etkinliklerdir. "Allah adın zikredelim evvelâ" diye başlayan Mevlid Kandili kutlamalarını hatırlamayan var mıdır? Süleyman Çelebi'nin Allah Rasûlünü methetmek için yazmış olduğu kasidelerin, ilahilerin ne zararı olabilir ki? Ayrıca Kur'an'da Mevlid Kandili yok diyerek kutlama etkinliklerine karşı çıkanların kendi doğum günlerini hiç atlatmadan, şatafatlı bir şekilde kutladıkları da tespit edilmiştir.

Bu rahmet iklimi olarak sunulan, değerlendirilmesi gereken günlerde Allah rızası için oruç tutmanın, Kur'an okumanın, geçmişin muhasebesini yapıp istiğfar etmenin, Allah Teâlâ'yı zikretmenin, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (sav)salavat getirmenin ne tür bir zararı olabilir ki? İnsanların iyilikte, hayırda yarışmaları, yardımlaşmaları zaten emredilen, yerine getirilmesi istenen davranışlardır.(Bkz :Maide Suresi: 2. Ayet). 

 İnsanlardan bazıları insanlığa zarar veren, şeytanî planlarını, kötülükleri yaymak için kendilerince özel günler ihdas ederek (Cadılar bayramı vs) kin ve nefretlerini, din dışı söylemlerini, zehirlerini kusmakta, katliyama, israfa ve çevre kirliliğine sebep olmaktadırlar. Esasen tenkid edilmesi, ortadan kaldırılması gereken bu tür zararlı etkinliklerdir. 

Sonuç olarak kutsal gün ve geceler ya ayetlere veya hadislere dayanarak kutlanmakta ya da Mevlid Kandili gibi Hz. Muhammed'i (sav) anmak için tanıtmak için yapılmaktadır. Bu gün ve geceleri eğitim için, kaynaşma için, yardımlaşma ve dayanışma için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmek için, büyüklerimizin hatırlarını sormak, gönlünü hoş etmek için bir vesile olarak değerlendirilmelidir. Nahl Suresi 125. ayetinde emredildiği gibi biz mü'minler olarak İnsanları Rabbimizin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet etmeliyiz ve insanlarla en güzel şekilde mücadele etmeliyiz. İslâm her yönüyle güzeldir, İslam dininin güzelliklerini anlatmaya, tanıtmaya çalışmalıyız. Bu vesileyle Üç Aylar isimli şiirimi de sizinle paylaşmak istiyorum. 

       ÜÇ AYLAR

Kavuştuk üç aylara 
Şükür Elhamdülillah.
Zikredelim Allah'ı,
Gönüller bulsun felah.

Recep ayıyla başlar,
Üç aylarımız bizim,
Hayırda öncü olan,
Allah dostları bizim.

Şaban ayı benim der,
Hazreti Rasulullah (s).
Örnek alanlar O'nu (s),
Cennetlik olur billah.

Hedayet rehberidir,
Okunsun kitabullah.
Her düsturu yaşansa,
İnsanlık bulur felah.

Allah'ım mübarek kıl,
Üç ayları bizlere.
Makbul dualar ile,
Rahmet eyle bizlere.

Ya Rab kavuştur bizi,
O en kutlu zamana,
İçinde Kadir olan,
Mukaddes Ramazan'a.

Kulluğumuz kabul et!
Ayırma Hakk yolundan!
Yolundan ayrılana,
Dost oluverir şeytan.

Muhibbi Rasulüm ben,
Salih olsun amelim.
Ya Rab Sen affet beni,
Huzura ersin kalbim.

Bana da hitap eyle,
Rızanı bildir, Ya Rab!
Rasulüne komşu et,
Cemalin göster Ya Rab! 

Allah'ım Recep ve Saban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. Allah'ım! mülkün yegane sahibi sensin bize mülkünden bol bol ver ve rızana uygun infak etmeyi nasip eyle. Allah'ım! Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin, bizi ve evlatlarımızı aziz eyle, zelil eyleme. Bizi makbul dua ve ibadetlerle Ramazan-ı şerife, ardından bayramlara ve ebedi saadetlere kavuştur Allah'ım ! Âmiiin. Ya Muîn.

Yazarın Diğer Yazıları