İsmail ARSLAN

Tespitlerim

İsmail ARSLAN

Evanjelistlerin Büyük Yahudi Krallığının kurulması gayesinden vazgeçeceklerini düşünenler kesinlikle yanılıyorlar.  Bugün belki bu emellerin önünü kısa vadede de olsa kesmek mümkün olmuştur. Lakin çok daha güçlü bir devlet olmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Hatalardan, yaşanmışlıklardan dersler alarak, liyakat ve adalet odaklı bir yönetim sistemini devlete oturtmak gerekiyor. Zira yarınlar daha şiddetli fırtınalara gebe.
Allah gayret edene verir. Niyet ve amellerimiz sağlam olmalı ki nusret umabilelim.

İdareci, Allah ve yolu söylemini dilinden uzaklaştırarak , vicdanı ile ulaşacağı tanrısal ilkeleri hayata taşıması ile, razı olunan olacaktır. Onun adı ile, hevasına hükümranlık sevdasına girenler elbette, er geç rezil rüsva olacaklardır.

Kendini din ile ifade edip, Allah'tan ırak yaşam sürenlerin en başarılı oldukları alan bir güdücüsüz yapamamalarıdır, ama güdenin de zeki olması şarttır, öyle ki onu, onların güttükleri havasını onlara yaşatmalı ki düzen devran devam edebilsin.
*
O, bu dünyadaki varlığın son buldu demeden bir son yok ve O, devam dedi ise, mani olacak bir kudret de yok, ancak kişi, kendi iradesi ile buna dair bir girişimde bulunursa, bu hariç ve bu da en büyük günahlardan malum.
Öyleyse öyle veya böyle, devam dediği son ana kadar, yaşamaya devam ve bu hayatı, ağız tadı ile yaşama adına her fırsatı değerlendirerek, kendinden razı olmaya gayret etmek öncelikli hedef olmalı. Zira kişinin kendinden razı olmadan, razı olunan olması söz konusu olamaz.
*
'Bir kez aşk ile Allah dese lisan, dökülür cümle günah misl i hazan' buradaki lisanı, dil sananlar yanılıyorlar, hal (tavır, eda) lisanıdır o. Ayrıca demek de söylemek değil, yapmak, yaşamaktır. Allah demek, her işinde, halinde, Onu anmak, yüceltmek, tazim ile derin saygı halini muhafaza etmektir. Allah diyen, o, bu, şu türküsünü diline dolamaz, himmet ve şefaati Ondan gayrından ummaz. Kendisinin razı olmayacağı işi tutmaz, zira bilir ki, kendinden razı olmayandan razı olunması söz konusu olamaz.
*
Yılmaz Erdoğan Ankara pavyon hayatını özendirecek bir dizi filmi televizyona hazırlamış, köçek reklamı ile tanıtımları yapılıyor. Bu dizi bir ahlaksızlık propagandasıdır ve yarın da dünyaya  Türk dizisi olarak pazarlanacaktır. 
*
Borcu borçla kapatmayı teşvik edenlerin ülkesinde, bankaların icra yoluyla elde ettikleri mal varlıkları incelensin 
Mevcut tarım arazilerinin çoğu hacizli veya ipotekli.
Bankaların sermayesi kime aitse bu topraklar bugün olmazsa yarın artık onların.

Yazarın Diğer Yazıları